Johtamisen perusteet 6 op (Introduction to Management) (UEF)

Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Johtamisen tehtävät ja tasot. Yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen, motivointi ja valmentaminen, johtajuusajattelun ja –mallien kehitys, organisaation sosiaalinen rakenne ja organisaatiokäyttäytyminen, henkilöstöjohtaminen, kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen, oppiva organisaatio, johtaminen globaalissa ympäristössä, eettinen johtaminen, organisaation yhteiskuntavastuu.

Opiskelija 
• osaa eritellä johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteitä, johtamisen perusteorioita ja perustehtäviä sekä näiden yhteyksiä uudistuvaan liiketoimintaan 
• ymmärtää, että liiketoimintaa harjoitetaan globaalien vaikutussuhteiden verkostossa jatkuvasti muuttuvassa palvelutaloudessa 
• osaa käyttää alan keskeistä käsitteistöä 
• osaa soveltaa keskeistä käsitteistöä ja oppimaansa teoriaa kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa 
•muodostaa kokonaiskuvan johtamisen oppiaineen keskeisistä teemoista 

Geneeriset taidot: Johtaminen ja kehittäminen, oman asiantuntemuksen tunnistaminen ja kehittäminen
 

Suoritustavat:

 Itsenäinen työskentely 162 t

Toteutustavat:

 Oppimispäiväkirja ja verkkotentti.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ti 17.10.2023 klo 12-, ti 21.11.2023 klo 12-, ti 13.2.2024 klo 12-, ti 16.4.2024 klo 12-, ti 4.6.2024 klo 12-

Arvosteluperusteet:

Verkkotentti 0-5, oppimispäiväkirja hyv/hyl

Mirjami Ikonen ja Esa Hiltunen

Oppimateriaalit:

• Clegg, S., Kornberger, M. & Pitsis, T. (2019 tai uudempi) Managing & organizations. An introduction to theory and practice. Los Angeles, CA: Sage.

• Artikkelit ja muu materiaali

 

Kirjallisuus: Clegg, S., Kornberger, M. & Pitsis, T. (2019 tai uudempi) Managing & Organizations. An Introduction to Theory & Practice. London: Sage. Artikkelit ja muu materiaali

105 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 54 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).