Johdatus systemaattiseen teologiaan 2 op (UEF)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Opintojakson aikana perehdytään systemaattisen teologian tietämisen perusteisiin ja uskonnonfilosofiseen keskusteluun.
 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää systemaattisen teologian tieteellisen luonteen
- ymmärtää akateemisen tutkimuksen luonteen tiedon rajat
- ymmärtää tieteellisen tiedon ja uskonnollisen uskon suhdetta koskevia tärkeimpiä kysymyksiä
- tuntee fundamentaaliteologian ja uskonnonfilosofian keskeisten käsitteiden merkitykset

Oppimistehtävät Moodlessa

Opintojakson hinta on 60 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 18 €.

15.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).