Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteen opiskeluun ja lähtökohtiin 5 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

18.09.2023 00:00 - 26.11.2023 00:00

Verkko-opinnot ajalla 18.9.-26.11.2023

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintoja suorittavat ja kaikki aiheesta kiinnostuneet. 

 Akateemisen opiskelun perusperiaatteet; tieteellisyys ja tieteellinen toiminta; sosiaali- ja terveyshallintotieteen tausta ja kehitys; hallintotieteen keskeiset teoriat.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa kuvata akateemisen opiskelun vaatimuksia ja arvioi ja kehittää itseohjautuvasti ja tavoitteellisesti omia opiskeluvalmiuksiaan ja -taitojaan akateemisessa opiskelussa sekä verkkoympäristössä
  • tunnistaa tieteellisyyden ja tieteellisen toiminnan perusperiaatteita
  • osaa kuvata sosiaali- ja terveyshallintotieteen syntyä, kehitystä ja nykytilaa ja osaa nimetä hallintotieteen keskeisiä teorioita ja selittää niiden merkitystä nykypäivän organisaatioissa,
  • kirjoittaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan lähdemateriaalia hyödyntäen ja soveltaa kriittisesti reflektoiden teoriatietoa sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstiin.

verkko-opintojakso: Oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn, itsenäinen työskentely 135 t.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

07.09.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 7.9.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).