Johdatus sosiaalioikeuteen 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

08.01.2024 00:00 - 15.03.2024 00:00

Perus- ja ihmisoikeuksien perusteet, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta. Sosiaalioikeuden perusteet ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. Asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten oikeudellinen asema.

Opintojaksolla opiskelija perehtyy hallinto- ja sosiaalioikeudelliseen sääntelyyn sosiaalityön kontekstissa. Opiskelija osaa hahmottaa opintojakson suoritettuaan perus- ja ihmisoikeuksien vaikutuksen sosiaali- ja terveydenhuollon hallintotoimintaan sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan sääntelykokonaisuuden perusteet ja ymmärtää siihen liittyvien hallinto- ja sosiaalioikeudellisten periaatteiden vaikutuksen. Opiskelija ymmärtää sosiaalityön professioon liittyvät oikeudelliset velvoitteet ja omaa perustaidot juridisesta tiedonhankinnasta ja oikeudellisesta ratkaisutoiminnasta.

Geneeriset taidot: etiikka, kriittinen ajattelu

Toteutustapa: Monimuoto-opinnot etäyhteyksin

Suoritustapa: Itsenäisesti katsottavat luentotallenteet verkossa, vapaaehtoiset harjoitukset (3-6h) ja perehtyminen kurssikirjallisuuteen. Opintojakso suoritetaan Moodle-tentillä, jossa tentitään luennot ja kirjallisuus. Tarkempi ohjeistus kurssin Moodle-alustalla. Kurssilla voi olla myös lähiopetuksena toteutettavia harjoitussessioita: Vapaaehtoiset (verkkovälitteiset) harjoitukset ke 10.1.2024 klo 16-19 ja ke 17.1.2024 klo 16-19.

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

yliopistolehtori Pauli Rautiainen

Oppimateriaalit:

Nykänen Pekka: Johdatus oikeusjärjestykseen 2019 (osat 1 ja 2)                       
Mäenpää Olli: Hallinto-oikeus 2018 (opettajan ilmoittamin osin)

Ilmoitettua oppimateriaalia voidaan tarkentaa ja täydentää Moodlessa ilmoitettavalla kirjallisuudella.  

95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

14.12.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14.12.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).