Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op (UTU) XSTL1004

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

22.09.2022 00:00 - 07.11.2022 00:00

Opintojen verkkovälitteinen aloitustapaaminen tuutorin johdolla to 22.9.2022, klo 18-20 (Teams/Zoom, linkki ilmoitetaan opiskelijoille n. viikkoa aiemmin). 

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Monikulttuurisuus-opintokokonaisuus 25 op (UTU)

Opintokokonaisuuden johdantokurssi, jonka luento-osiossa tutustutaan monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin, niiden oppihistorialliseen taustaan ja teoreettisiin näkökulmiin.
 

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee monikulttuurisuuteen liittyvät keskeiset käsitteet, niiden oppihistoriallisen taustan sekä teoreettiset näkökulmat. Lisäksi opiskelija on perehtynyt monikulttuurisuuspolitiikan toteutumiseen käytännössä eri kansallisissa konteksteissa. Kurssin jälkeen opiskelija pystyy tarkastelemaan ja analysoimaan monikulttuurisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä ymmärtää aihepiirin tutkimukseen liittyvän monitieteisyyden merkityksen, jota syvennetään opintokokonaisuuteen kuuluvilla vaihtoehtoisilla kursseilla.

Verkkovälitteiset opintoryhmätapaamiset:

To 22.9. klo 18.00-20.00
To 6.10. klo 18.00-19.30
To 20.10. klo 18.00-19.30
Ke 9.11. klo 18.00-19.30

Tuutoroitu verkkokurssi, luentotallenteet 14 t (Moodle), viikoittain eteneviä tehtäviä, joista osa tehdään omassa tuutoriryhmässä (Teams/Zoom). Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy verkkovälitteistä tuutorointia (aloitustapaaminen ja kolme verkkotapaamista, n. 6-8 t). Itsenäinen ja ryhmätyöskentely.

Suoritustapa:

Kurssi suoritetaan osallistumalla aktiivisesti luento- ja verkkoryhmätyöskentelyyn, lukemalla oheiskirjallisuutta sekä kirjoittamalla oppimispäiväkirja.

Mervi Leppäkorpi. Opintoryhmän tuutor Minna Hallikainen.

Oppimateriaalit:


Saukkonen, Pasi 2013 tai 2015: Erilaisuuksien Suomi. Vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot
JA lisäksi seuraavista englanninkielisistä valintaan toinen
Dahlstedt, Magnus & Neergaard, Anders (eds.) 2015: International Migration and Ethnic Relations. Critical Perspectives
Triandafyllidou, Anna, Modood, Tariq & Meer, Nasar, eds. (2012): European Multiculturalisms: Cultural, Religious and Ethnic Challenges
 

Arviointi: 
0-5
 

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuden maksuun (440 e).