Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan 5 op (UEF)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Opintojakson aikana perehdytään

- tieteelliseen kirkkohistorian tutkimukseen ja historiallisiin lähestymistapoihin
- kristinuskon historiaan varhaiskirkon ajoista keskiajan lopulle

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä kirkkohistorian tieteellisenä tutkimusalana, tuntee kirkkohistorian yleiset tieteelliset lähestymistavat, tuntee pääpiirteet kristinuskon muotoutumisesta keskiajan lopulle saakka, tuntee idän ja lännen kristillisten traditioiden yhteisiä juuria ja keskeiset erot, kykenee arvioimaan kristinuskon historiaa jatkuvuuden ja muutoksen näkökulmista

Geneeriset taidot tällä kurssilla ovat: ajattelutaidot, reflektointi

Oppimistehtävät ja tentti Moodlessa

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).