Johdatus kansainvälisen politiikan tutkimukseen 5 op (UTU)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Perusteet kansainvälisen järjestelmän toimijoista ja ilmiöistä.

Oppimateriaalit:
Pakollinen: Rittberger, V. & Zangl, B. & Staisch, M.: International Organization: Polity, Politics and Policies, 3p (2006)
Valitse kaksi (2) kirjaa seuraavista: 
Tammikko, T: Vihalla ja voimalla. Poliittinen väkivalta Suomessa (2019)
Edenborg E. & Tornhill S. & Åse C (red.) Feministiska perspektiv på global politik (2021) Hiltunen, A.: Euroopan porteilla. Turvapaikkapolitiikan vaikeat vuodet (2019) 
Hudson V.: Foreign policy analysis: classic and contemporary theory (2014) 

Tenttipäivät: 1) 1.3. 2) 12.4 .3) 3.5.

15.3 ylimääräinen tenttipäivä, jolloin kaikki kirjatenttinä suoritettavat opintojaksot tentittävissä (eli kaikki paitsi P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 op)
-    Myös 7.6 kaikki opintojaksot tentittävissä (paitsi ei P3.1)
-    Huom! opiskelijalla kolme tenttikertaa/opintojakso

Ilmoittautuminen tenttiin 14 vrk ennen tenttiajankohtaa.

Opiskelija hahmottaa maailmanpolitiikkaan liittyvän tiedon, kansainvälisten järjestöjen, konfliktien, ulkopolitiikan ja globalisaation merkityksen oppiaineen näkökulmasta. Opiskelija kykenee politiikan kriittiseen arviointiin ja luentaan sekä aineistonhankintaan ja sen kirjalliseen analyysiin.

Kirjatentti. Tenttiminen tapahtuu Mikkelin kesäyliopistossa, Raatihuoneenkatu 12  tai ns. etätenttimällä omalla paikkakunnalla (lisätietoa etätenttimisestä suunnittelijalta, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi)

Ilmoittautuminen tenttiin 14 vrk ennen tenttiajankohtaa, ilmoittautumalla sähköpostitse hanna.raina@mikkelinkesayliopisto.fi Kerro tentti-ilmoittautumisen yhteydessä jakso, jonka haluat tenttiä sekä mahdollinen etätenttipaikka (jos tentit muualla kuin Mikkelin kesäyliopistossa).

Kirjatentin vastuuhenkilö: Sakari Nieminen

85 €