Introduction to Bilingualism, 5 op (UTU)

-

Aikatalut julkaistaan myöhemmin.

Opiskelija ymmärtää kaksi- ja monikielisen kehityksen periaatteita elämänkaaren eri vaiheissa ja niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia. Lisäksi opiskelija ymmärtää kognitiivisen toiminnan merkityksen (muisti, tarkkaavaisuus, toiminnanohjaus) kaksikielisessä viestinnässä. Hän ymmärtää myös kaksi- ja monikielisyyden liittymäkohdat kommunikoinnin häiriöihin ja kuntoutukseen.
 

Upon the completion of this course, students will understand the principles of bilingual development at different stages of the life cycle, the social implications of bilingual development, cognitive activity (processing, memory, attention) in bilingual communication and the principles and challenges in assessment and rehabilitation of language disorders in bilinguals.

Luennoilla esitellään kaksi- ja monikielisyyden ilmenemistä elämänkaaren eri vaiheissa, keskeiset teoriat ja monikielisyyden asema yhteiskunnassa. Harjoitustehtävissä opiskelija havainnoi kaksikielisyyden ilmenemistä elämänkaaren eri vaiheissa tapausesimerkkien avulla.

Luennot/luentotallenteet 26 t, harjoitustehtävät, n. neljä opintoryhmätapaamista tuutorin johdolla kesäyliopistolla.

Suoritustapa:
Tentti ja tehtävä (moodlessa). Written exam and one assignment
 

Raymond Bertram

Oppimateriaalit (huom! Muutokset materiaaleissa mahdolliset):
• Bhatia, T.K. & W.C. Ritchie (toim.) (2012) The Handbook of Bilingualism and Multilingualism (luku 3). (e-kirjana kirjastossa)
• Grosjean & Li (2013) The psycholinguistics of bilingualism. Wiley-Blackwell.
• Hoff, E. (2014). Language Development (5th edition). Belmont, CA: Wadsworth. Luku 9.
• Kohnert, K. (2013) Language Disorders in Bilingual Children and Adults. SanDiego: Plural Publishing. Luvut 2, 4, 8 ja 9. (e-kirjana kirjastossa)
• Paul, R. & Norbury, C.F. (2012). Language disorders from Infancy through adolescence: Listening, speaking, reading and communicating (4th edition). St. Louis, MO: Elsevier Mosby. Luku 5. (e-kirjana kirjastossa)
•Wright, Boun, Garcia (toim.) (2017) The Handbook of Bilingual and Multilingual Education. Luku7: A Synthesis of Research on Bilingual and Multilingual Education