Ideologioiden muotoutuminen 3 op (UTU)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Kurssi perehdyttää erilaisten poliittis-yhteiskunnallisten ajattelutapojen muotoutumiseen ja oman aikamme keskeisiin eurooppalaisiin ideologioihin.

Vaadittavat opintosuoritukset: Luentotallenteeseen ja artikkeleihin pohjautuvat kirjalliset tehtävät viikoilla 46 - 51 (kolme erillistä tehtävää)

Vastuuhenkilö: Seppo Piiparinen

Opiskelijalla on kurssin suoritettuaan yleiskäsitys eurooppalaisperäisistä ideologioista ja niiden kehityksestä.

Työelämärelevantit tavoitteet: kurssi kehittää tutkivan työ- ja ajattelutavan sekä tieteellisen tiedontuotannon perustaitoja (mm. erilaisten näkökulmien ja niiden vaikutuksen hahmottaminen); tiedon omaksumisen ja itsenäisen prosessoinnin taidot.

Itsenäinen verkko-opiskelu. Jakso suoritetaan Moodle-ympäristössä. Luentotallenteeseen ja artikkeleihin pohjautuvat kirjalliset tehtävät (kolme erillistä tehtävää).

Opintojakson hinta 65 €

27.10.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 27.10.2022 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 27.10.2022 jälkeen perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).