Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op (HY)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

05.09.2023 00:00 - 31.10.2023 00:00

Opintojaksossa käsitellään
• pedagogisina lähtökohtina lapsen ajattelua ja oppimista, opettajan opettamista ja ympäristöä.
• esioppilaaksi ja koululaiseksi kasvamista.
• esi- ja alkuopetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia.
• esiopetuksesta alkuopetukseen siirtymää.
• esi- ja alkuopetuksen yhteisiä ja erottavia piirteitä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hallitsee perustiedot esi- ja alkuopetusikäisen lapsen ajattelun ja oppimisen eri tavoista ja näiden taitojen opettamisesta.
• hallitsee perustiedot lapsikeskeisestä esiopetuksesta, koulun alusta ja alkuopetuksesta.
• kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan esi- ja alkuopetusta käytännön toimintana.
• ymmärtää joustavan esi- ja alkuopetuksen merkityksen.
• osaa soveltaa esi- ja alkuopetuksen keskeisiä pedagogisia periaatteita.

Kaikille yhteiset luennot:
ti 5.9.2023 klo 16.15-19.45
ti 12.9.2023 klo 16.15-19.45
ma 25.9.2023 klo 16.15-19.45

Ryhmäopetus:
Ryhmä 1: ti 26.9.-10.10. klo 16.15-19.45
Ryhmä 2: ke 27.9.-11.10. klo 16.15-19.45

Ryhmäjaot ilmoitetaan opintojen alkaessa.

Verkkoluennot, ryhmäkerrat verkossa, oppimistehtävät ja yksilöessee. Esseen palautus viimeistään 25.10.2023.

KT Laura Niemi

Pakollinen kirjallisuus:

    Falk, B. (2009). Teaching the Way Children Learn. New York and London: Teachers Collega Press.
    Ojala,M. (2015) Varhaiskasvatus, esiopetus ja koulun alku lapsen oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta (tutkimuksia 368, ss. 63-236).
    Opettajan osoittamat tieteelliset ajankohtaiset artikkelit sekä muu luettava kirjallisuus.
 

Luennot tallennetaan kurssin ajaksi. Ensimmäisellä luentokerralla on läsnäolovelvollisuus ja ryhmäopetuksessa edellytetään 85 % läsnäoloa. Poissaoloista sovitaan opettajan kanssa.

165 €

22.08.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 22.8.2023 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen perimme koko hinnan riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).