Arviointi kehittämisen tukena 5 op (UEF)

-

-Kevät 24 (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)

Arviointi ja sen lähikäsitteet. Arvioinnin tehtävät ja tarkoitukset vaikuttamisen ja vallankäytön näkökulmasta. Kehittävän arvioinnin perusteet, periaatteet ja rajoitukset. Arviointi koulutuspoliittisessa viitekehyksessä. Arvioinnin eettiset perusteet nykyajassa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • tietää arvioinnin keskeisimmät käsitteet ja niiden keskinäiset suhteet
  • ymmärtää arvioinnin monitahoiset tehtävät ja tarkoitukset sekä niiden valtakytkennät
  • hallitsee erityisesti kehittävän arvioinnin perusteet ja periaatteet (GT: etiikka)
  • osaa analysoida arviointia kriittisesti (GT: kriittinen ajattelu)

Luento-opetukseen (hybriditoteutus) osallistuminen tai tallenteiden katsominen 18 t. Sähköisessä oppimisympäristössä olevien, teemoittaisten, pääaineen huomioivien soveltavien tehtävien tekeminen kurssikirjallisuutta käyttäen 115 t. Soveltavia tehtäviä arvioidaan helmi-toukokuussa kerran kuukaudessa.

Oppimateriaalit

Soveltavissa tehtävissä pakollinen:
- Atjonen 2015 tai 2021. Kehittävä arviointi kasvatusalalla. Kirjokansi. (saatavissa sähköisesti)
Soveltavissa tehtävissä avuksi ovat myös:
- Ouakrim-Soivio. 2016. Oppimisen ja osaamisen arviointi. Otava. (ei saatavissa sähköisesti)
- Korkeakoski. 2016. Arvioi ja menesty! Arviointitoiminnan perusteet, prosessit ja vaikuttavuus. Mediapinta (ei saatavissa sähköisesti)
- muut opettajan sähköisessä oppimisympäristössä ilmoittamat sähköisesti saatavissa olevat resurssit

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

11.12.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 11.12.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).