Anatomia ja fysiologia logopediassa, 5 op (UTU)

20.03.2024 00:00 - 16.05.2024 00:00

Opiskeltavat osa-alueet ovat hengitys, ääni, artikulaatio, resonanssi, nieleminen, kuulemisen anatomia ja fysiologia sekä neuroanatomia ja -fysiologia.

Opiskelija tuntee ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa logopedian tieteenalan näkökulmasta. Opiskelija osaa nimetä puheen tuoton ja nielemisen kannalta keskeisimmät anatomiset rakenteet ja osaa kuvata puheen tuoton ja nielemisen fysiologisena toimintona.

Ke 20.3.2024 klo 18.00–19.30 Johdantoluento verkossa (reaaliaikainen), opettaja Tanja Makkonen (etäopetus)
Vkot 13-15 Itsenäisesti katsottavat tallenteet Moodlesta. 
Vko 15 Ensimmäinen tutorryhmätapaaminen ma 8.4. klo 17.30-18.15 verkossa 1 t
(etäopetus)
Vkot 16-18 Itsenäisesti katsottavat tallenteet Moodlesta.
Vko 18 Toinen tutorryhmätapaaminen to 2.5. klo 17.30-18.15 verkossa 1 t
(etäopetus)
Vko 19 Kolmas tutorryhmätapaaminen pe 10.5. klo 17.30-20 Mikkelin kesäyliopistossa 3 t, jakson sisältöihin liittyvät harjoitukset (lähiopetus, Mikkelin kesäyliopisto, Raatihuoneenkatu 12, Mikkeli)

Suoritustavat:
Verkkoluennot, tutorryhmätapaamiset, kirjallisuus, tentti

Toteutustavat:
Verkko-opetus, seminaarit ja tutorryhmätapaamiset joko lähitapaamisina tai verkossa

Tentit:
Valvottu Moodle-tentti Mikkelin kesäyliopistossa 16.5.2024 klo 17.00–19.00, uusintatentit 17.6. ja 28.8.2024 .

Tanja Makkonen

tuutor Silja Ikonen

Oppimateriaalit:

Seikel, J.A., King, D.W. & Drumright, D.G. Anatomy and physiology for speech language and hearing 5.painos (2015) tai 6. painos (2019). Uusin painos saatavilla myös e-kirjana. Lisäksi itseopiskelumateriaalit Moodlessa.

Arviointi: Hyl-5