Anatomia ja fysiologia logopediassa, 5 op (UTU)

-

Aikatalut julkaistaan myöhemmin.

Opiskelija tuntee ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa logopedian tieteenalan näkökulmasta. Opiskelija osaa nimetä puheen tuoton ja nielemisen kannalta keskeisimmät anatomiset rakenteet ja osaa kuvata puheen tuoton ja nielemisen fysiologisena toimintona.

Opiskeltavat osa-alueet ovat hengitys, ääni, artikulaatio, resonanssi, nieleminen, kuulemisen anatomia ja fysiologia sekä neuroanatomia ja -fysiologia.

Kurssin toteutustapa on flippaus/flipped learning. Kurssi toteutetaan itseopiskeluna kurssikirjan ja erillisen itseopiskelumateriaalin avulla, jonka lisäksi kaksi-neljä opintoryhmätapaamista tuutorin johdolla kesäyliopistolla. Opetus/luentotallenteet 10 t. Luennoilla kerrataan osioiden keskeisimpiä sisältöjä, käsitellään opiskelijoiden lähettämiä ennakkokysymyksiä ja tehdään harjoituksia. 

Suoritustavat:
Kirjallinen tentti moodlessa (sisältäen väli - ja lopputentin).
 

Tanja Makkonen ja Henry Railo (2 t).

Oppimateriaalit:
Seikel, J.A., King, D.W. & Drumright, D.G. Anatomy and physiology for speech language and hearing 5.painos (2015) tai 6. painos (2019). Uusin painos saatavilla myös e-kirjana. ISBN-13: 978-1285198248
Tämän teoksen lisäksi opiskelun tukena itseopiskelumateriaali suomeksi.