Opiskele uutta! Miten mieli toimii? Haluatko kehittää työelämätaitojasi?

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op (UEF) antavat hyvän yleiskuvan työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä teemoista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Samalla pääset perehtymään keskeisiin nykypäivän työelämätaitoihin. Ilmoittaudu opintoihin 31.10. mennessä.


Psykologian perusopinnot 25 op (UEF) antavat perustiedot psykologian eri osa-alueilta. Opinnot voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden. Ilmoittaudu opintoihin 31.10. mennessä. 

  • 06.09.2022