Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op (UEF)

Saat hyvän yleiskuvan työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi ja sosiaaliset verkostot. Samalla opit tuntemaan työpsykologian ja organisaatiopsykologian keskeisimmät teoriat sekä perehdyt digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan.

Lisätietoja Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnoista voit lukea täältä.

  • 06.04.2021