Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op (UEF)

Työ- ja organisaatiopsykologia – oppiaine, jonka avulla saat hyvän yleiskuvan työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi ja sosiaaliset verkostot sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan. Voit aloittaa mieleiselläsi opintojaksolla, opiskella näppärästi verkossa.

Lue lisää Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnoista.

  • 31.12.2020