Psykologian perus- ja aineopinnot 25 op + 35 op

Psykologian opinnot antavat valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmisiä ja ihmisten toimintaa. Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden. Perusopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta (yhteensä 25 op) ja ne voi suorittaa joustavasti missä järjestyksessä tahansa paikkakunnasta ja ajasta riippumatta. Perusopintojen jälkeen voit jatkaa Psykologian aineopintoihin! Psykologian aineopinnoilla syvennät teoriatietämystäsi ja perehdyt ajankohtaiseen psykologiseen tutkimukseen. Samalla saat valmiudet psykologian alan kehityksen seuraamiseen ja tieteellisen ajattelun ymmärtämiseen. 

Lue lisää Psykologian perusopinnoista.

Lue lisää Psykologian aineopinnoista.

  • 05.10.2020