Psykologian perus- ja aineopinnot 25 op + 25 op (UEF)

Miten ihminen havainnoi, kokee, oppii, muistaa ja unohtaa? Miten ihmissuhteet vaikuttavat yksilön elämään? Miten ihminen kasvaa ja kehittyy? Psykologian opinnot antavat valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmisiä ja ihmisten toimintaa.

Lisätietoja Psykologian perusopinnoista voit lukea täältä.

Jatka siitä, mihin perusopinnoissa pääsit! Psykologian aineopinnoilla syvennät teoriatietämystäsi ja perehdyt ajankohtaiseen psykologiseen tutkimukseen. Samalla saat valmiudet psykologian alan kehityksen seuraamiseen ja tieteellisen ajattelun ymmärtämiseen. 

Lisätietoja Psykologian aineopinnoista voit lukea täältä.

  • 04.04.2021