Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op (UEF)

Opiskele uusia työelämätaitoja, vahvista sosiaalista verkosto-osaamista sekä tutustu työhyvinvoinnin keskeisiin sisältöihin. Työ- ja organisaatiopsykologian opinnot voit suorittaa työn ohessa, opinto-oikeusaikasi on kolme lukukautta ilmoittautumislukukaudesta lähtien.
Huom! Voit opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja (sekä pakollisia että valinnaisia, kts. alta)!

Pakolliset opintojaksot 15 op
Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
Organisaatioiden johtaminen 3 op
Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
Viestintä ja vuorovaikutus 3 op

Valinnaiset opintojaksot 10 op
Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot 2 op
Digiajan työelämä 3 op
Elinvoimainen organisaatio 3 op
Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2 op
Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op
Työ- ja organisaatiopsykologian tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi 2 op

Opinnot sopivat jokaiselle, joka on kiinnostunut työn erilaisista sisältöalueista ja työn monimuotoisuudesta! Opetus on joustavaa monimuoto-opetusta (verkkoluennot, oppimistehtävät, verkkotentit), joten voit viedä opintoja eteenpäin itsellesi sopivana ajankohtana.

Opintomaksu: 415 e /opintokokonaisuus, jaksomaksut 65-75 e/opintojakso.

Lue lisää Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnoista!

  • 13.04.2020