Kauppatieteen perusopinnot 30 op (UEF)

Opintojen avulla kehität osaamistasi, perehdyt yksittäiseen osa-alueeseen tai opiskelet esimerkiksi tutkintotavoitteisesti!

Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole.

Voit aloittaa opintosi esim. kauppatieteiden perusopinnoilla, joiden jälkeen voit syventää osaamistasi johtamisen tai markkinoinnin opinnoilla/niihin kuuluvilla yksittäisillä opintojaksoilla - oman kiinnostuksesi mukaisesti! Voit myös aloittaa suoraan johtamisen tai markkinoinnin opinnoilla, ja täydentää niitä tarvittaessa kauppatieteen perusopinnoilla – tai suorittaa samanaikaisesti useampaa opinto-kokonaisuutta!

Opiskelu tapahtuu kokonaan verkko-opintoina ja opinnot voit aloittaa milloin, tahansa ympäri vuoden. Verkko-opintojen tukena on verkko-oppimisympäristö Moodle ja opintojen suoritustapoina vaihtelevat oppimistehtävät, laskuharjoitukset ja verkkotentit. Tukea itsenäiseen opiskeluun tuovat verkkoympäristöstä löytyvät asiantuntijoiden luentotallenteet, opettajien laatima muu verkkomateriaali, harjoitustehtävät ja mallivastaukset.

Kiinnostuitko? – Lisätietoa kauppatieteellisten opintojen oppiaineista löydät (klikkaamalla otsikkoa) - ilmoittaudu mukaan!

Kauppatiede, perusopinnot 30 op (UEF)

Opintojen avulla saat perustiedot johtamisesta, laskentatoimesta, markkinoinnista ja rahoituksesta. Voit kehittää ammatillista osaamistasi kokonaisuuden avulla tai päivittää tietojasi jollakin yksittäisellä osa-alueella!

Johtaminen, aineopinnot 30 op (UEF)
Miten määritellään hyvä johtajuus ja esimiestyö? Kuinka kilpailukykyä parannetaan tai miten organisaatiomuutosta johdetaan? Johtamisen opinnoissa käsitellään mm. näitä kysymyksiä!

Markkinointi, aineopinnot 30 op (UEF)

Kun kaipaat lisäosaamista asiakassuuntautuneeseen ajatteluun, palvelujen markkinointiin sekä kansainvälisiin toimintoihin – valitse markkinointi! Opintojen avulla voit suuntautua erilaisiin markkinoinnin asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin.

Kuinka opiskella?

Kauppatieteen, johtamisen ja markkinoinnin opintoja on mahdollista opiskella kahdella eri tavalla. Voit suorittaa koko Markkinoinnin tai Johtamisen aineopintokokonaisuuden (60 op). Silloin opintosi muodostuvat Markkinoinnin tai Johtamisen aineopinnoista 30 op ja Kauppatieteiden perusopinnoista 30 op. Saat erillistodistuksen Markkinoinnin tai Johtamisen aineopintokokonaisuudesta 60 op. Toinen mahdollisuus on opiskella 30 op pelkästään kauppatieteen, johtamisen tai markkinoinnin opintoja. Silloin erillistodistus saadaan suoritettujen opintojen perusopintokokonaisuudesta 30 op. Kauppatieteen perusopintoja ei edellytetä suoritetuksi ennen aineopintojen opiskelun aloittamista.

TEE HYVÄ PÄÄTÖS – ALOITA AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOT!

  • 15.04.2020