Ympäristöoikeuden perusteet 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2021 00:00 - 31.07.2022 00:00

Opiskelija

- tietää ympäristöoikeuden systematiikan ja yleiset opit
- tunnistaa ympäristöoikeuden aseman oikeusjärjestyksessä
- tunnistaa ympäristöoikeuden tyypillisiä tulkintatapoja/-menetelmiä
- käyttää ympäristölainsäädäntöä ja ympäristöoikeudellisia oikeuslähteitä sujuvasti perusteluissa
- muotoilee johdonmukaisia ympäristöoikeudellisia ratkaisuja

Ympäristöoikeuden systematiikka, ympäristölainsäädännön keskeispiirteet, ympäristöhallinnon rakenne, ympäristöasioita koskevan päätöksenteon perusteet ja ympäristöpolitiikan ohjauskeinot.

Aktiivista osallistumista edellyttävät luennot (30–32 t), jotka tallennetaan.
Opintojakso suoritetaan tekemällä luennoilla annettavia harjoitustehtäviä ja laatimalla opettajan ohjauksen mukainen oppimispäiväkirja. Tarkempi suoritusohjeistus annetaan ensimmäisellä luentokerralla. Opiskelijan itsenäisen työn osuus 105 t.

Opintojakson hinta on 100 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.