Yksityisoikeuden perusteet 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Opiskelija:

- erottaa yksityisoikeudelliset oikeudenalat ja tunnistaa niihin liittyvät oikeuskysymykset
- paikantaa yksityisoikeuden ominaispiirteet ja lähtökohdat suhteessa julkisoikeuteen
- käyttää varallisuusoikeuden käsitteitä asianmukaisesti
- soveltaa varallisuusoikeuden periaatteita ja sääntöjä tavanomaisiin tapauksiin
- tunnistaa oikeuskirjallisuuden taustalla olevat yleiset opit ja oikeuslähteet

Yksityisoikeus oikeusjärjestelmän osana. Yksityisoikeuden periaatteet ja käsitteet. Varallisuusoikeuden säännöt (velkasuhteet, oikeustoimet, vahingonkorvaus, perusteettoman edun palautus, omistus). Perhe- ja jäämistöoikeuden, yhteisöoikeuden, kilpailuoikeuden ja työoikeuden lähtökohdat.

Huom! Ennakkotiedot. Muutokset mahdollisia:

2 vaihtoehtoista suoritustapaa: suoritustapa 1: Pakolliset opetustallenteet 10 t, pakolliset yksilö- ja ryhmätehtävät, pakolliset työpajat 10 t, tentti 2 t, itsenäinen ja ryhmätyöskentely 113 t tai suoritustapa 2: Vapaaehtoiset opetustallenteet 10 t, pakollinen monivalintatehtävä 1 t, tentti 4 t, itsenäinen työskentely 120 t. Mikkelin kesäyliopistonn opiskelijoille suositellaan suoritustapaa 2.

Opintojakson hinta on 100 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

31.10.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).