Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF)

yleiset oikeusjärjestysopinnot 22-23 , Juridiikka, avoin

01.08.2022 00:00 - 31.07.2024 00:00

Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF) tarkemmat tiedot löydät Opintopolku.fi -palvelusta

Info oikeustieteiden opiskelusta 27.9.
Tervetuloa kuulolle kaikki syksyllä oikeustieteen opintoja aloittavat, oikeustieteiden opiskelusta kiinnostuneet ja tutkinto-opiskelijaksi tähtäävät! Järjestämme infon. HUOM! Torstain 15.9. klo 16.30 info SIIRTYY tiistaihin 27.9. klo 16.30. Ilmoittaudu infoon lomakkeella 26.9. mennessä. 

Yleiset oikeusjärjestysopinnot antavat hyvän yleisjuridisen pohjan. Opintojen kuluessa opiskelijalle muodostuu yleiskuva eri oikeudenaloista myös oppiaineina, mikä osaltaan edesauttaa HTK-tutkinnon pääaineen ja mahdollisen oikeustieteiden sivuaineen valintaa. Kokonaisuus on pakollinen HTK- ja ON-tutkintoa suorittaville.

Opiskelu on joustavaa etä- ja itseopiskelua, jonka aikataulun määrää suurelta osin opiskelija itse - vaihtoehtoiset tentti- ja tehtävänpalautuspäivät rytmittävät opiskelua. Mikkelin kesäyliopisto järjestää osalla opintojaksoista vapaaehtoisia verkkoluentoja/tentin kertausiltoja, ja osalla opintojaksoista on itsenäisesti katsottavia luentotallenteita. Pakollista läsnäoloa luennoilla ei yleensä ole.

TUTUSTU! Yleiset oikeusjärjestysopinnot ja väylä Itä-Suomen yliopistoon ilman pääsykoetta!

Hyödynnä avoimen yliopiston väylämahdollisuus hakeutua tutkinto-opiskelijaksi. Yleiset oikeusjärjestysopinnot mahdollistavat hakeutumisen seuraavasti: 

Suorittamalla avoimessa yliopistossa oikeudellisen pääaineen (esim. Hallinto-oikeuden) perusopinnot 25 op ja Yleisiä oikeusjärjestysopintoja 35 op:n verran eli yhteensä 60 op, voit hakea Hallintotieteen kandidaatin (HTK) ja maisterin (HTM) tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylässä. Väylässä ei ole kiintiöitä eikä arvosanavaatimusta. Kaikki hakukelpoiset saavat opiskelupaikan. Tarkemmin voit lukea täältä: https://www.uef.fi/fi/avoimen-yliopiston-vayla-tutkinto-opiskelijaksi

tai

Suorittamalla avoimessa yliopistossa Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op vähintään hyvin tiedoin (3/5) voit hakea Oikeustieteiden maisteri (OTM) ja oikeusnotaari (ON) väylässä Itä-Suomen yliopistoon. Väylässä on 30 aloituspaikkaa ja valinta tehdään ensisijaisesti opintomenestyksen perusteella. 

Kenelle Yleiset oikeusjärjestysopinnot soveltuvat?

Opinnot soveltuvat erityisesti sinulle, joka aiot suuntautua ja hakeutua henkilöstöhallinnon tehtäviin yrityksessä tai julkishallinnossa. Yleiset oikeusjärjestysopinnot sopivat mainiosti lisäopinnoiksi esimies-, henkilöstöhallinto- tai luottamustehtävissä toimiville. Ja jos mielessäsi on hakeutuminen tutkinto-opiskelijaksi, antavat Yleiset oikeusjärjestysopinnot hyvän yleisjuridisen pohjan myöhemmille oikeustieteiden opinnoille. Saat kattavan yleiskuvan eri oikeudenaloista myös oppiaineina, mikä osaltaan edesauttaa HTK-tutkinnon pääaineen ja mahdollisen oikeustieteiden sivuaineen valintaa. Tämä kokonaisuus (Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op) on pakollinen HTK- ja ON-tutkintoa suorittaville.

Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op-opintokokonaisuuden opintojaksoja voit suorittaa etäopintoina. Suoritustapoina vaihtelevat kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen = salitentti oikeustieteen yleisinä tenttipäivinä Mikkelin kesäyliopistossa tai verkkotentti/Moodle-tentti ilmoitetussa verkkoympäristössä tai kirjallisten tehtävien tekeminen. Suoritustapa on sama kuin tutkinto-opiskelijoilla. Yhden opintopisteen hyvään suorittamiseen arvioitu käytetty aika on n. 27 tuntia, 5 op:n suorittamiseen kuluu aikaa n. 130 t, joten tämä kannattaa huomioida opintoja suunnitellessa.

Opintoihin voit ilmoittautua joko koko opintokokonaisuuteen (Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op) tai yksittäiselle opintojaksolle/-jaksoille. 

Oikeustieteen perusteet 1 op ja juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op ovat pakollisia opintojaksoja ennen muita kokonaisuuteen kuuluvia opintojaksoja (et voi osallistua tenttiin, jos suoritus puuttuu näiltä jaksoilta opintorekisteristä).

Jaksokohtaiset sisältöperehdytykset ja/tai mahdolliset verkkovälitteiset luennot toteutetaan, mikäli riittävästi opiskelijoita ilmoittautuu ko. jaksolle. Sisältöperehdytykset ja verkkovälitteiset luennot toteutetaan yhteistyössä Etelä-Karjalan ja Savonlinnan kesäyliopistojen kanssa.

5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op, Verkkovälitteiset luennot (Zoom) ti 20.9. 2022 klo 17-18.30 ja to 22.9.2022 klo 17-19.30. HUOM! Muuttunut päivämäärä!


5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op

5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op

5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op
Jaksolla tenttiin valmistava verkkovälitteinen sisältöperehdytys ti-ke 11.-12.10. klo 16.30-19.45. Sisältöperehdytyksessä saat oikeuden alan perustietämyksen sekä tärpit tenttiin. Sisältöperehdytyksen pitää opintojen tuutor Pekka Vaarala. 

5311204 Vero-oikeuden perusteet 5 op Jaksolla tenttiin valmistava verkkovälitteinen sisältöperehdytys ti 10.1.2023 klo 17-19.15, jossa saat oikeuden alan perustietämyksen sekä tärpit tenttiin. Sisältöperehdytyksen pitää opintojen tuutor Pekka Vaarala.

5311028 Johdatus oikeusteoriaan 4 op

5311526 Rikosoikeuden perusteet 5 op 

5311104 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op  

5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op

5311605 Sopimusoikeus 5 op 
Opintojaksolla mahdollinen tenttiin valmistava verkkovälitteinen sisältöperehdytys, jossa saat oikeuden alan perustietämyksen sekä tärpit tenttiin. Sisältöperehdytyksen pitää opintojen tuutor Pekka Vaarala. 

5311610 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op  Opintojaksolla tenttiin valmistava verkkovälitteinen sisältöperehdytys, jossa saat oikeuden alan perustietämyksen sekä tärpit tenttiin. Sisältöperehdytyksen pitää opintojen tuutor Pekka Vaarala. 

5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op

5311418 Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op

5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op


Opintoihin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan, mutta opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus. Tarkemmat aikataulut ja ilmoittautumiskäytänteet löytyvät viimeistään heinäkuun alussa sivuiltamme. Opinto-oikeusaika on opintojaksokohtainen ja päättyy viimeistään lukuvuoden lopussa 31.7.2023. Ilmoittautuminen opintojaksoille kannattaa tehdä porrastetusti huomioiden opintojaksokohtaiset suorittamisen aikataulut sekä omat suunnitelmasi opintojen suorittamiseen esim. useamman vuoden aikana.

HUOM! Muutokset mahdollisia. Opiskelijoiden kannattaa tarkistaa suoritustavat ja aikataulut opintojaksokohtaisesti Pepistä ennen ilmoittautumista. 

995 €. Hinta sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 540 €.

31.10.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).