Yhteisön terveyden edistäminen 5 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

05.09.2022 00:00 - 30.11.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- ymmärtää voimavaralähtöisyyden, toimintakyvyn ja elämänlaadun näkökulmat yhteisöjen terveys- ja hyvinvointihankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa
- syventää ymmärrystään terveys- ja hyvinvointihankkeiden vaikuttavuuden ja laadun arvioinnin merkityksestä
- pohtii yhteisön terveyden edistämisen eettisiä ja kulttuurisia näkökulmia
- arvioi yhteisöllisyyden merkitystä kansainvälisessä, kansallisessa ja alueellisessa terveyden edistämistyössä

Kansainvälinen, kansallinen ja alueellinen näkökulma yhteisöllisyyteen, interventioiden vaikutus ja laadun arviointi näyttöön perustuvassa terveyden edistämisessä, eettiset ja kulttuuriset näkökulmat yhteisön terveyden edistämisessä.

Verkko-opinnot, itsenäinen työskentely

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.08.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 15.8.2022 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 8.9.2022 jälkeen perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).