Yhteisön terveyden edistäminen 5 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

05.09.2022 00:00 - 30.11.2022 00:00

Kansainvälinen, kansallinen ja alueellinen näkökulma yhteisöllisyyteen, interventioiden vaikutus ja laadun arviointi näyttöön perustuvassa terveyden edistämisessä, eettiset ja kulttuuriset näkökulmat yhteisön terveyden edistämisessä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- ymmärtää voimavaralähtöisyyden, toimintakyvyn ja elämänlaadun näkökulmat yhteisöjen terveys- ja hyvinvointihankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa
- syventää ymmärrystään terveys- ja hyvinvointihankkeiden vaikuttavuuden ja laadun arvioinnin merkityksestä
- pohtii yhteisön terveyden edistämisen eettisiä ja kulttuurisia näkökulmia
- arvioi yhteisöllisyyden merkitystä kansainvälisessä, kansallisessa ja alueellisessa terveyden edistämistyössä

Verkko-opinnot, itsenäinen työskentely

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.08.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 15.8.2022 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 8.9.2022 jälkeen perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).