Viron alkeiskurssi 5 op (OY)

Viron alkeiskurssi, 22-23 , Kielet ja viestintä, avoin

01.08.2022 00:00 - 31.12.2022 00:00

Syksy 2022 (tarkempi aikataulu julkaistaan viimeistään heinäkuun alussa)

Kurssilla käsitellään viron kieliopin perusteita, virolaista kulttuuria ja maantuntemuksen perusteita sekä viron ja suomen kieliopin olennaisimpia eroja.
 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä viron kieliopin peruspiirteet kontrastiivisesti viro–suomi -näkökulmasta. Hän on saavuttanut Eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen kielitaitotason A2 kaikilla kielitaidon osa-alueilla (lukeminen, kirjoittaminen ja keskustelu). Hän pystyy soveltamaan perustietojaan viron kielestä, Virosta ja sen kulttuurista sekä käyttämään viron keskeistä sanastoa.

Vaatimuksina läsnäolo tai poissaoloja korvaavat tehtävät, viikkotehtävät, välikoe ja tentti. Arvosana määräytyy tenttituloksen perusteella.
Lähiopetus: Luennot (20 tuntia), harjoitukset (20 tuntia), itsenäinen verkko-opiskelu (95 tuntia).

Opetuskielet: Suomi ja viro

Esitietovaatimukset: Opintojaksolle osallistuminen ei vaadi aiempaa viron kielen osaamista.

Opintojakson hinta ilmoitetaan kevään aikana.

HUOM! Tiedot on julkaistu ennakkotietona, muutokset mahdollisia. Tarkemmat sisältö- ja aikataulutiedot päiväkohtaisesti julkaistaan viimeistään heinäkuun alussa 2022.