Virkamiesoikeus 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2021 00:00 - 31.07.2022 00:00

Opiskelija

- tuntee valtion virkamiesten ja kunnallisten viranhaltijoiden oikeusasemaa sekä kollektiivista virkamiesoikeutta koskevat keskeiset säännökset;
- omaksuu keskeisen virkamiesoikeudellisen käsitteistön, muut yleisiin oppeihin liittyvät erityispiirteet sekä virkasuhteen osapuolten yleiset velvollisuudet; sekä
- hallitsee virkamiesoikeudellisen lainsäädännön soveltamisen erityisesti virantäytön, virantoimituksen keskeytysten ja palvelussuhteen päättämisen osalta.

Vapaaehtoiset verkkoluennot 20 t, tentti 4 t, itsenäinen työskentely 111 t.

Opintojakson hinta on 100 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 10 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).