Viestintä ja vaikuttaminen 5 op (JY)

21.05.2022 00:00 - 31.07.2022 00:00

Verkkoluennot (Zoom) la 21.5. klo 10-15, opettaja Mitra Raappana. 

Opiskelija

  • tuntee vaikuttamiseen ja argumentointiin liittyvät peruskäsitteet ja keskeiset vaikuttamisen teoriat
  • pystyy jäsentämään viestinnän vaikuttavuuden osatekijöitä
  • osaa kriittisesti tarkastella ja analysoida vaikuttamaan pyrkivää viestintää erilaisista teoreettisista ja eettisistä lähtökohdista.

Viestintä ja vaikuttaminen 5 op (JY) opintojakson tarkemmat tiedot löydät täältä!

Opintojakso kuuluu kokonaisuuteen Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot 25 op (JY)

Opintojaksolla tutustutaan vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteisiin sekä kampanja- ja vaikuttamisviestintään. Opintojaksolla tarkastellaan ja analysoidaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää eri konteksteissa ja eri toimijoiden näkökulmista.

Mitra Raappana. 

Opintojakson hinta 125 €.

12.03.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 12.3.2022 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Jyväskylän avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).