Vero-oikeuden perusteet 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Jaksolla tenttiin valmistava verkkovälitteinen tenttiinkertaus ti 13.2. klo 17-18.30. Tenttiinkertauksen pitää HTM Pekka Vaarala.

Opintojakso kuuluu Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF) opintokokonaisuuteen.  

Verolainsäädännön keskeinen sisältö.

Opiskelija

  • tunnistaa verotuksen keskeiset osa-alueet
  • tuntee verotuksen keskeiset käsitteet sekä tärkeimmän verolainsäädännön kuten tuloverotuksen, arvonli-säverotuksen, perintö- ja lahjaverotuksen, kiinteistöverotuksen ja varainsiirtoverotuksen sekä verotusta koskevien menettelytapa- ja muutoksenhakukysymysten yleispiirteet.
  • soveltaa opintojaksoon kuuluvia säännöksiä ja muita oikeudellisia lähteitä eri tilanteisiin

Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen, säädöksiin ja jaettavaan materiaaliin (noin 111 t). Kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen. Kampuksen luennot: 24.10.-2.11.2023, jotka pyritään tallentamaan. Osa luennoista luentotallenteina, jotka löytyvät oppimisympäristöstä ennen luentosarjan aloitusta.
Verkkotenttien ajankohdat: 20.9. klo 14-16, 15.11. klo 14-16, 5.3. klo 14-16 sekä 24.4. klo 14-16.

Niko Svensk

Oppimateriaali:

Myrsky, Matti – Svensk, Niko: Vero-oikeuden oppikirja, Alma Talent, 2016; Hyvää verojärjestelmää koskevat luvut 2–3 (ilman alaviitteitä) teoksesta Nissinen, Mika: Suomessa harjoi-tettavan yritystoiminnan kansallinen tuloverotusoikeus – Kontekstina nykytila ja hyvän verojärjestelmän kriteerit, Publications of the University of Eastern Finland, 2019 (https://erepo.uef.fi/handle/123456789/21177)

Säädökset Keskeiset: Arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501 Kiinteistöverolaki 20.7.1992/654 Perintö- ja lahjaverolaki 12.7.1940/378 Tuloverolaki 1535/1992 Varainsiirtoverolaki 29.11.1996/931 Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 1142/2005

Oheiset: Laki elinkeinotulon verottamisesta 360/1968.

Ennen opintojaksoa on suoritettava opintojaksot 5311026 Oikeustieteen perusteet (tai aiempi 5311024 Oikeustieteen ABC) ja 5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta (tai aiempi 5311002 Johdatus oikeustieteeseen). Edellä mainitut opintojaksot on suoritettava ennen opintojakson tenttiin ilmoittautumista.

115 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).