Vastuullisuus haltuun -verkkokoulutus

31.10.2023 00:00 - 21.11.2023 00:00

Koulutus pidetään neljänä tiistaina 31.10., 7.11., 14.11. ja 21.11.2023 kello 9-12.

Verkkokoulutus

  • Mitä vastuullisuus tarkoittaa?
  • Millaisia mahdollisuuksia vastuullisuusasiat tuovat organisaatioille?
  • Miten rakennetaan toimiva vastuullisuusohjelma ja miten vastuullisuudesta kannattaa viestiä?

Tässä koulutuksessa saat tuhdin peruspaketin vastuullisuuden kokonaisuudesta. Vastuullisuuden merkitys organisaatioiden johtamisessa ja toiminnassa kasvaa jatkuvasti. Vastuullisuuteen kannustavat niin tiukentuva lainsäädäntö kuin asiakkaiden ja sidosryhmien vaatimukset. On tärkeää, että jokaisesta organisaatiosta – niin yrityksistä kuin julkishallinnon organisaatioistakin – löytyy vastuullisuusasioita ymmärtäviä henkilöitä.

Vastuullisuudesta kiinnostuneet henkilöt sekä yrityksissä että julkishallinnon organisaatioissa.

Vastuullisuus haltuun – koulutus koostuu neljästä moduulista:

Moduuli 1: Vastuullisuuden perusteet ja käsitteet ti 31.10.2023 klo 9-12

Mitä tarkoittaa ESG? Entä pitäisikö puhua kestävyydestä vai vastuullisuudesta?
Käydään läpi vastuullisuuteen liittyviä termejä ja käsitteitä. Lisäksi käsittelemme vastuullisuutta koskevaa lainsäädäntöä ja käymme läpi vastuullisuuden eri osa-alueita ja niiden sisältöä.

Moduuli 2: Vastuullisuus liiketoimintamahdollisuutena ti 7.11.2023 klo 9-12
Millaisia mahdollisuuksia vastuullisuus luo organisaatioille?
Käsitellään mm. kiertotaloutta ja vihreää siirtymää sekä sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyviä mahdollisuuksia.

Moduuli 3: Vastuullisuusohjelman rakentaminen ti 14.11.2023 klo 9-12
Miten rakennetaan hyvä vastuullisuusohjelma?
Käydään läpi vastuullisuusohjelman rakentamisen peruspalikat vastuullisuusvaikutusten tunnistamisesta vastuullisuustavoitteiden asettamiseen ja mittareiden valintaan.

Moduuli 4: Vastuullisuusviestintä ja -raportointi ti 21.11.2023 klo 9-12
Miten vastuullisuudesta viestitään uskottavasti ja kiinnostavasti?
Käydään läpi hyvän vastuullisuusviestinnän perusteita. Lisäksi tutustumme vastuullisuusraportointiin ja sitä koskeviin standardeihin ja suosituksiin.

Koulutuksen jälkeen osallistujilla on hyvä perustieto vastuullisuudesta, siihen liittyvistä ajantasaisista vaatimuksista ja sen luomista mahdollisuuksista. He pystyvät tunnistamaan vastuullisuuden merkityksen omassa organisaatiossa ja käynnistämään tai osallistumaan organisaationsa vastuullisuustyöhön.

Niina Suuronen, YTM, Certified Quality Manager, Laadun ja yritysvastuun asiantuntija, Responsia Quality Solutions Ky

Koulutus toteutetaan yhteistyössä SnellmanEDUn kanssa.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

285 €. Koulutusmaksu ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

22.10.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 18.10.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan, perimme koko koulutusmaksun. Koulutusmaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).