Valtiosääntöoikeus 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Opiskelija 

- ymmärtää valtiosääntöoikeuden ydinsisällön eli yleiset opit, ylemmät valtioelimet instituutioina sekä erityisesti niiden tehtävät ja toimivaltasuhteet, kansallisen perusoikeusjärjestelmän perusteet ja sen yhteyden kansainvälisiin ihmisoikeusjärjestelmiin (erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimukseen) 
- tuntee keskeisimmät YK:n ihmisoikeussopimukset ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukset (Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan sosiaalinen peruskirja) ja hahmottaa niiden valtionsisäiset oikeusvaikutukset 
- oppii tunnistamaan ja ymmärtämään valtiosääntöoikeuden yhteydet muihin oikeudenaloihin ja oikeustutkimuksen suuntiin, erityisesti hallinto-oikeuteen, lainsäädäntötutkimukseen sekä Euroopan unionin oikeuteen ja kansainväliseen oikeuteen.

Sisältöosaamisen lisäksi opiskelija  

- tunnistaa valtiosääntöoikeuteen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä
- käyttää valtiosääntöoikeuden keskeisiä käsitteitä
- soveltaa valtiosääntöoikeuden näkökulmia erilaisiin oikeudellisiin käytäntöihin ja oikeudellisiin ilmiöihin

Jaksolla käydään läpi institutionaalisen valtiosääntöoikeuden perusteet (valtiojärjestyksen valtiosääntöteoreettiset peruskäsitteet, ylimpien valtioelinten rakenne, toiminta ja niiden toimivaltasuhteet sekä valtion asema kansainvälisessä oikeudessa) ja yksilön oikeusasemalle valtiossa perustan luovien perus- ja ihmisoikeuksien suojajärjestelmien perusteet. Valtiosääntöoikeuden yhteydet muihin oikeudenaloihin sekä kansainväliseen oikeuteen ja Euroopan unioniin.

Huom! Ennakkotiedot. Muutokset mahdollisia:

Luennot (20 t, vapaaehtoiset), tentti (tenttimuodosta riippuen) 2-4 tuntia ja itsenäinen työskentely 111 tuntia. Itsenäinen työskentely sisältää omatoimisen perehtymisen kirjallisuuteen ja säädöksiin sekä kurssiin kuuluvien kirjallisten tehtävien tekemisen opintojakson Moodle-alustalla tarkemmin kerrotulla tavalla.

Opintojakson hinta on 100 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

31.10.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).