Valtiosääntöoikeus 5 op (UEF)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

* Valtiosääntöoikeuden jakso suoritettavissa lukuvuonna 2022-23 välillä syyskuu-helmikuu. Jos aiot suorittaa jakson kuluvana lukuvuonna, tulee jaksolle ilmoittautua viimeistään helmikuun alkuun mennessä. Monivalintatentti tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tehtävien palautusta, viim. tehtävänpalautus tänä lukuvuonna on 7.3.2023. Voit suorittaa jakson myös lukuvuonna 2023-24.

Jaksolla käydään läpi institutionaalisen valtiosääntöoikeuden perusteet (valtiojärjestyksen valtiosääntöteoreettiset peruskäsitteet, ylimpien valtioelinten rakenne, toiminta ja niiden toimivaltasuhteet sekä valtion asema kansainvälisessä oikeudessa) ja yksilön oikeusasemalle valtiossa perustan luovien perus- ja ihmisoikeuksien suojajärjestelmien perusteet. Valtiosääntöoikeuden yhteydet muihin oikeudenaloihin sekä kansainväliseen oikeuteen ja Euroopan unioniin.

Opiskelija 

- ymmärtää valtiosääntöoikeuden ydinsisällön eli yleiset opit, ylemmät valtioelimet instituutioina sekä erityisesti niiden tehtävät ja toimivaltasuhteet, kansallisen perusoikeusjärjestelmän perusteet ja sen yhteyden kansainvälisiin ihmisoikeusjärjestelmiin (erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimukseen) 
- tuntee keskeisimmät YK:n ihmisoikeussopimukset ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukset (Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan sosiaalinen peruskirja) ja hahmottaa niiden valtionsisäiset oikeusvaikutukset 
- oppii tunnistamaan ja ymmärtämään valtiosääntöoikeuden yhteydet muihin oikeudenaloihin ja oikeustutkimuksen suuntiin, erityisesti hallinto-oikeuteen, lainsäädäntötutkimukseen sekä Euroopan unionin oikeuteen ja kansainväliseen oikeuteen.

Sisältöosaamisen lisäksi opiskelija  

- tunnistaa valtiosääntöoikeuteen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä
- käyttää valtiosääntöoikeuden keskeisiä käsitteitä
- soveltaa valtiosääntöoikeuden näkökulmia erilaisiin oikeudellisiin käytäntöihin ja oikeudellisiin ilmiöihin

Omatoiminen perehtyminen materiaaliin, monivalintatentti Moodlessa sekä kirjalliset tehtävät: monivalintatentti avoinna 15.9.2022- 28.2.2023 ja hyväksytysti suoritetun monivalintatentin jälkeen avautuu kirjallisten tehtävien palautuslaatikko. Huom! Tämä jakso suoritettavissa seuraavan kerran lv. 2023-24.

Opintojakson hinta on 100 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

22.01.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).