Vahvistuvat tekstitaidot ja viestintä 5 op (UEF)

Kielet, informaatio ja viestintä, yksittäiset jaksot

21.05.2022 00:00 - 20.08.2022 00:00

La 21.5.2022, klo 10.15-15.30 (lähiopetus), FM Riikka Halonen

Pe 17.6.2022, klo 17-20.15 (lähiopetus), FM Riikka Halonen

La 18.6.2022, klo 10.45-15.15 (lähiopetus Kielioppi-jakson tentin jälkeen), FM Riikka Halonen

To 4.8.2022, klo 17-19.30 (webinaari), FM Riikka Halonen (tai FM Katarina Liljeqvist)
La 20.8.2022, klo 9-12.15 (webinaari), FM Riikka Halonen (tai FM Katarina Liljeqvist)

Opintojakso kuuluu Ruotsin kieli perusopinnot 30 op (UEF) opintokokonaisuuteen.

Lisätiedot opintokokonaisuudesta tästä linkistä. 

•    Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa lukea ja ymmärtää erilaisia ammattitekstejä sekä populääritieteellisiä tekstejä ruotsin kielen ja kulttuurin tutkimuksen alalta sekä käyttää niitä omien tekstiensä ja keskusteluiden taustamateriaalina
  • on laajentanut asiatekstisanastoaan 
  • osaa muokata omia tekstejään palautteen perusteella 
  • osaa kääntää ohjatusti vaihtelevia aiheita käsitteleviä ja erilaisia tekstityyppejä edustavia tekstejä sujuvalle ruotsin kielelle apuvälineitä käyttäen sekä vertailla erilaisia käännösmahdollisuuksia 
     

Kukin opiskelija laatii useampia lyhyitä asiatekstejä sekä harjoittelee suullisten referaattien ja yhteenvetojen tekemistä sekä akateemisia keskustelu- ja argumentaatiotaitoja. Lisäksi käännetään vaikeusasteeltaan erilaisia tekstejä suomesta ruotsin kielelle. 

Harjoituksia n. 24 t. Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo väh. 80%). Itsenäistä työskentelyä n. 111 t.
 

Oppimateriaalit:

Esim. 
Blomström, V. & Wennerberg, J. 2015. Akademiskt läsande och skrivande. Studentlitteratur. 
Blomström, V. & Persson, C. 2014. Muntlig interaktion i akademiska sammanhang. Studentlitteratur. 
Lisäksi: Opintojaksolla jaettava opetusmateriaali Arvosteluperusteet: Jatkuva arviointi, kirjallinen sekä suullinen osuus Ajankohta: Opintojakso on mahdollista suorittaa joko syys- tai kevätlukukaudella. 

FM Riikka Halonen ja FM Katarina Liljeqvist

Kuuluu opintokokonaisuuden hintaan.

14.11.2021 mennessä