Uskonto käsitteenä ja tutkimuskohteena 2 op (UEF)

01.08.2023 00:00 - 09.04.2024 00:00

Opintojakso antaa opiskelijalle perustiedot uskontotieteellisen tutkimuksen lähtökohdista ja historiasta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• tuntee akateemisen uskontotieteen tavat määritellä ja tutkia uskontoa
• tietää uskontotieteen perinteiset klassikot
• osaa soveltaa oppimaansa uskonnollisten ilmiöiden tarkasteluun

Kirjallinen oppimistehtävä, omatoiminen työskentely 54 h

TAI

Verkkotentti Moodlessa, omatoiminen työskentely 54 h

Opintojakson hinta on 60 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 18 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).