Työyhteisötaidot työhyvinvoinnin perustana 2 op (UEF)

01.08.2024 00:00 - 30.07.2025 00:00

Opintojaksolla perehdytään työyhteisötaitoihin käsitteenä ja käytännön toimintana. Opiskelija saa kuvan työyhteisötaidoista ja niiden merkityksestä työyhteisön ja työhyvinvoinnin kannalta. Lisäksi opiskelija pohtii omia työyhteisötaitojaan ja niiden kehittämistä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa määritellä työyhteisötaitojen sisällön
  • osaa tunnistaa työyhteisötaitojen vaikutuksen eri näkökulmista
  • osaa yhdistää työyhteisötaitojen ja työhyvinvoinnin teemat
  • osaa tulkita omia työyhteisötaitojaan

Verkkoluentotallenne, itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja yksilötyönä toteutettava oppimistehtävä. Opintojakso on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan. 

60 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 24 €.

03.11.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme Mikkelin kesäyliopiston maksuosuuden riippumatta siitä, onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).