Työyhteisöjen sosiaalipsykologia 3 op (UEF)

01.08.2024 00:00 - 30.07.2025 00:00

Opintojaksolla tutustutaan sosiaalipsykologiaan työelämän kontekstissa ja hahmotetaan perusteet työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologiasta. Opintojaksolla käydään läpi tärkeimmät sosiaalipsykologiset käsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät. Sosiaalipsykologinen tieto antaa valmiudet tarkastella käytännön työelämän tilanteita sosiaalipsykologisen tiedon kautta sekä pohtia, miten tätä tietoa voi soveltaa työyhteisöihin liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Saa yleiskuvan työyhteisöjen sosiaalipsykologian perusteista
  • Hallitsee sosiaalipsykologian peruskäsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät työelämän kontekstissa
  • Osaa tarkastalla käytännön työelämän tilanteita sosiaalipsykologisen teoriatiedon kautta

Verkko-opinnot. 

Kirjallisuuteen perehtyminen ja itsenäinen oppimistehtävä TAI verkkotentti.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukuvuonna 2024-2025 ovat:

syksy 2024: 2.10. ja 11.12.
kevät 2025: 12.2., 9.4. ja 4.6.

85 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 36 €.

03.11.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).