Työurat ja rekrytointi (4 op) JY

Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

18.04.2022 00:00 - 30.09.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • selittää rekrytoinnin ja työurien merkityksen henkilöstöjohtamisen kokonaisuudessa
  • kuvata rekrytointiprosessi henkilöstön tarpeen määrittelystä perehdytykseen
  • tunnistaa, eritellä ja arvioida organisaatioiden rekrytointikäytäntöjä
  • tarkastella ja arvioida henkilöstön työuria ja niiden johtamista

  • rekrytointi osana strategista henkilöstöjohtamista
  • rekrytointiprosessi
  • rekrytointistrategiat ja -kanavat
  • työurat
  • urajohtaminen
  • työuran ja muun elämän yhdistäminen

 

Suoritustapa verkkotentti/tentti. Kaksi verkkotenttipäivää: to 2.6.2022 klo 16.30-20.30 sekä toinen tenttimahdollisuus elo-syyskuussa 2022. Huom! Tällä jaksolla opinto-oikeus jatkuu syyskuun loppuun 2022. Moodle avoinna 18.4.-30.9.2022. 

Opintojakson hinta on 85 € sis. Jyväskylän avoimen yliopiston järjestämismaksun