Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op (UEF)

01.02.2020 00:00 - 30.04.2020 00:00

Luento-opetus Mikkelin kesäyliopistossa kahtena lauantaina; 1.2. ja 25.4.2020 klo 10-14.

Verkko-opetus 1.1.-30.4.2020 (oppimistehtävät, verkkotyöskentely).

Mitä on oikea ergonomia, hyvä työkyky ja kokonaisvaltainen työhyvinvointi?

Vastaukset löytyvät Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op (Itä-Suomen yliopisto) -opintojaksolta. Jakso sisältää tämän päivän työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpidon kannalta keskeiset seikat. Opintojaksolla selvitetään työpaikan ergonomian ja työkykyä ylläpitävän toiminnan edellytyksiä ja kehittämistarpeita sekä laaditaan työpaikalle kehittämissuunnitelma.

Suosittelemme lämpimästi jaksoa ammatillisena täydennyskoulutuksena!

Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet -jakso soveltuu jokaiselle oman työnsä kehittämisestä kiinnostuneelle! Erityisen hyvin jakso sopii yritysten ja erilaisten työpaikkojen ergonomian ja työkykyä ylläpitävän toiminnan kehittämiseen. Opinnot sopivat myös erityisesti terveydenhoitajien, fysioterapeuttien, työsuojeluhenkilöstön, esimiesasemassa olevien sekä terveyskasvatustyötä tekevien ergonomia-asiantuntijuuden kehittämiseen!

Opinnot eivät edellytä aiempaa kokemusta tai opintoja aihealueelta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja nimetä ergonomian sekä työkykyä ja työhyvinvointia tukevan toiminnan peruskäsitteet. Opiskelija osaa arvioida työpaikan kehittämistarpeita.

Opintojaksolla selvitetään työpaikan ergonomian sekä työkykyä ja työhyvinvointia ylläpitävän toiminnan edellytyksiä ja kehittämistarpeita sekä laaditaan työpaikalle kehittämissuunnitelma.

Luennot Mikkelin kesäyliopistossa. Mittaukset työpaikalla; työpaikan kokonaistilanteen arviointi sähköisen kyselyn avulla. Kirjalliset oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn.

TtM Merja Mäkitalo ja ergonomian yliopistonlehtori, TtT, Eur.erg. Susanna Järvelin-Pasanen, Itä-Suomen yliopistosta.

Kirjallisuutena toimii verkossa oleva oppimateriaali ja muu oppimistehtäviä tukeva lähdemateriaali.

Opintojakso sisältyy Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopintoihin.

150 € (sis. Itä-Suomen avoimen yliopiston reksisteröintimaksun 40 €).

19.01.2020 mennessä

Mikkelin kesäyliopiston peruutusehdot luettavissa http://www.mikkelinkesayliopisto.fi/peruutusehdot