Työhyvinvoinnin johtaminen (6 op) JY

Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

11.02.2022 00:00 - 12.02.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa työhyvinvoinnin osatekijöitä yksilön, työyhteisön ja organisaation näkökulmasta
 • arvioida ja kehittää työhyvinvointia strategisena tekijänä yrityksissä
 • tunnistaa perusteet työhyvinvoinnin johtamiseen, seurantaan ja mittaamiseen
 • käyttää tutkimusmateriaalia työhyvinvointia koskevan osaamisen ylläpitoon
 • arvioida työelämän muutosten vaikutusta työhyvinvointiin
 • tunnistaa johtajuuden ja työyhteisötaitojen yhteyden työhyvinvointiin
 • seurata, arvioida ja ylläpitää omaa työhyvinvointiaan.

 • työhyvinvoinnin taustatasot ja näkökulmat
 • positiivisen psykologian näkökulma ja työn ilo
 • stressi, työuupumus ja niiden ehkäisy
 • työn muutoksen hallinta
 • tietotyö ja työn hallinta
 • työhyvinvointisuunnitelman laatimisen perusteet
 • johtajuus ja työyhteisötaidot työhyvinvoinnin näkökulmasta

Suoritustapa luennot ja oppimistehtävät.

Opintojakson hinta on 165 € sis. Jyväskylän avoimen yliopiston järjestämismaksun.

01.02.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 1.2.2022 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Jyväskylän avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).