Työhyvinvoinnin psykologia (Psykonet) 5 op

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Opintojakson teemoja ovat mm. työhyvinvointi ja jaksaminen, työstressi, palautuminen ja kuntoutus, työn ja perheen yhteensovittaminen, johtaminen, työelämän muutokset sekä organisaation kulttuuri ja johtaminen. 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa työhyvinvoinnin riskitekijöitä etenkin työstressin ja työuupumuksen osalta, kuvata työhyvinvointia edistäviä tekijöitä sekä työhyvinvointi-interventioita, selittää johtamisen merkitystä, työyhteisön konsultoinnin toteuttamista ja sekä organisaatiomuutosten käytännön toteuttamista työyhteisöissä.

Psykonetin tallennetut videoluennot 20 t ja itsenäinen oppimispäiväkirjatyöskentely luentojen sekä oheiskirjojen pohjalta kurssin Moodlessa annetun ohjeistuksen avulla.

Oppimistehtävien palautuspäivämäärät:

Syyslukukaudella

31.8.2023

31.10.2023

31.12.2023

Kevätlukukaudella

28.2.2024

30.4.2024

30.6.2024

Edellytykset:
Psykologian perusopinnot vähintään arvosanalla 3/5 (hyvät tiedot)

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).