Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op (UEF)

01.08.2024 00:00 - 30.07.2025 00:00

Opintojaksolla käsitellään työhyvinvointia yksilö- ja organisaatiotasoisena ilmiönä sekä tunnistetaan teorian kautta työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttavia mekanismeja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Osaa määritellä työhyvinvoinnin käsitteen
  • Osaa tarkastella työhyvinvointia yksilö- ja organisaatiotasoisena ilmiönä
  • Osaa tunnistaa ja kuvailla työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttavia mekanismeja

Verkkotallenne ja verkkotentti. 

Verkkotentti on suoritettavissa lukuvuonna 2024-2025 seuraavasti:

syksy 2024: 27.8., 24.9., 22.10., 26.11. ja 10.12.
kevät 2025: 14.1., 18.2., 18.3., 15.4., 20.5. ja 10.6.

85 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 36 €.

03.11.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme Mikkelin kesäyliopiston maksuosuuden riippumatta siitä, onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).