Tuotantotalouden perusopinnot 25 op (OY)

Tuotantotalouden perusopinnot 25 op 22-23

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Tuotantotalous 25 op -opintokokonaisuus kattaa keskeiset tuotantotalouden teemat. Kirjallisuudessa englanninkielinen termi on Operations Management kuvaten organisaation toimintoja ja niihin liittyvää johtamista. Opinnot suoritetaan monimuoto-opintoina. Etäopiskelun olennaisin tuki on kurssitutorin toteuttama verkkotutorointi Moodle -ympäristössä ja se on tarjolla kaikille opintoihin ilmoittautuneille opiskelijoille.

Opinnot alkavat kattavalla johdannolla tuotantotalouden koko opetusalueeseen. Projektitoiminta opetetaan siinä laajuudessa, mitä tarvitaan hyvään projektityöhön sekä projektipäällikön että projektissa työskentelevän näkökulmasta. Tuotekehitystä tarkastellaan yrityksen yhtenä ydintoimintona ja annetaan esimerkkejä tuotekehityksen johtamisesta ja toteutuksesta.


Prosessi- ja laatujohtamisessa annetaan valmiudet mallintaa toimintaprosesseja sekä yrityksissä että julkisen sektorin organisaatioissa. Tavoitteena on antaa perusosaaminen prosessien arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Työterveys, työturvallisuus, työkyky, työn tuottavuus ja tuloksellisuus käsitellään sekä esimiehen että työntekijän osaamisen alueina.
Kursseilla käytettävä opiskelumateriaali ja opettajan erikseen jakama materiaali jaetaan Moodle- verkko-opiskeluympäristössä, jossa myös verkkotutorointi toteutetaan. Moodleen kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella, jonka opiskelijat saavat ilmoittauduttuaan opintoihin.


Kunkin opintojakson suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ilmoitetaan erikseen opintojaksojen opinto-ohjelmissa.


Opintokokonaisuuteen kuuluu seuraavat opintojaksot


ay555225P Tuotantotalouden peruskurssi  24.08.2022 - 18.10.2022 
ay555285A Projektinhallinta  31.10.2022 - 11.12.2022 
ay555268P Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden peruskurssi  08.12.2022 - 14.02.2023 
ay555286A Prosessi- ja laatujohtaminen 22.02.2023 - 26.04.2023 
ay555242A Tuotekehitys  03.05.2023 - 14.06.2023 

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina.

250 €

14.08.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14.8.2022 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 14.8.2022 jälkeen perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).