Tuotantotalouden perusopinnot 25 op (OY)

Markkinointi, talous ja yrittäjyys, avoin

01.08.2021 00:00 - 31.12.2022 00:00

Opi kattavasti keskeiset tuotantotalouden teemat! Projektitoiminta, tuotekehitys, prosessi- ja laatujohtaminen – unohtamatta työturvallisuutta, työkykyä tai työn tuottavuutta.
 

Tuotantotalous 25 op -opintokokonaisuus kattaa keskeiset tuotantotalouden teemat. Kirjallisuudessa englanninkielinen termi on Operations Management kuvaten organisaation toimintoja ja niihin liittyvää johtamista. Opinnot suoritetaan monimuoto-opintoina. Etäopiskelun olennaisin tuki on kurssitutorin toteuttama verkkotutorointi Moodle -ympäristössä ja se on tarjolla kaikille opintoihin ilmoittautuneille opiskelijoille.

Opinnot alkavat kattavalla johdannolla tuotantotalouden koko opetusalueeseen. Projektitoiminta opetetaan siinä laajuudessa, mitä tarvitaan hyvään projektityöhön sekä projektipäällikön että projektissa työskentelevän näkökulmasta. Tuotekehitystä tarkastellaan yrityksen yhtenä ydintoimintona ja annetaan esimerkkejä tuotekehityksen johtamisesta ja toteutuksesta.

Prosessi- ja laatujohtamisessa annetaan valmiudet mallintaa toimintaprosesseja sekä yrityksissä että julkisen sektorin organisaatioissa. Tavoitteena on antaa perusosaaminen prosessien arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Työterveys, työturvallisuus, työkyky, työn tuottavuus ja tuloksellisuus käsitellään sekä esimiehen että työntekijän osaamisen alueina.

Kursseilla käytettävä opiskelumateriaali ja opettajan erikseen jakama materiaali jaetaan Moodle- verkko-opiskeluympäristössä, jossa myös verkkotutorointi toteutetaan. Moodleen kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella, jonka opiskelijat saavat ilmoittauduttuaan opintoihin.

Kunkin opintojakson suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ilmoitetaan erikseen opintojaksojen opinto-ohjelmissa.

Opintokokonaisuuteen kuuluu seuraavat opintojaksot, seuraavina ajankohtina:

  • ay555225P Tuotantotalouden peruskurssi 25.8.2021 – 19.10.2021
  • ay555285A Projektinhallinta 20.10.2021 – 2.12.2021
  • ay555268P Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden peruskurssi 8.12.2021 – 2.3.2022
  • ay555286A Prosessi- ja laatujohtaminen 3.3.2022 – 4.5.2022
  • ay555242A Tuotekehitys 5.5.2022 – 16.6.2022

Opinnot suoritetaan monimuoto-opintoina. Etäopiskelun olennaisin tuki on kurssitutorin toteuttama verkkotutorointi Moodle -ympäristössä ja se on tarjolla kaikille opintoihin ilmoittautuneille opiskelijoille.

Vahvistetaan myöhemmin