Tunteet kohtaamistyön ytimessä – jumista yhteistyöhön (3 op) VERKKOKOULUTUS

Sosiaali ja terveys , Opetus ja kasvatus , Ilmoittaudu nyt

30.09.2021 13:00 - 11.11.2021 16:00

30.9-11.11.2021, yhteensä 3 koulutusiltapäivää (Zoom).

Koulutuspäivät kello 13–16 (4 x 45 min).

torstai 30.9.2021

torstai 21.10.2021

torstai 11.11.2021

Verkkokoulutus (zoom)

Millaista on tunnetaitava kohtaaminen?

Jos kaipaat tukea ja konkreettisia keinoja kohtaamishetkiin työssäsi, tämä koulutus on sinulle!

Koulutus on tarkoitettu kohtaamistyön ammattilaisille. Koulutus soveltuu mm. terveydenhuollossa, sosiaalityössä,

varhaiskasvatuksessa, kuntoutusterapiassa, lastensuojelussa, valmennus- ja ohjaustyössä työskenteleville.

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa:

  • tunnistaa aiempaa paremmin tunteiden ja stressin vaikutukset kohtaamishetkessä
  • hyödyntää aiempaa paremmin tunteiden ja stressin säätelykeinoja
  • tunnistaa ja nimetä omia ja toisen tarpeita yhteistyön mahdollistamiseksi
  • vahvistaa emotionaalista turvan tunnetta yhteistyön tavoitteen saavuttamiseksi
  • integroida omaan työhönsä tunnetaitavan kohtaamisen ydinkeinoja

Tunteet kohtaamistyön ytimessä -koulutus koostuu kolmesta Zoom-koulutusiltapäivästä ja niiden välissä tehtävistä oman kohtaamistavan havainnointitehtävistä.

Koulutuksessa käsitellään tunnetaitavan kohtaamisen kulmakiviä, vireystilan, stressin, omien tunnetaitojen, kokemusten ja tarpeiden vaikutuksia kohtaamishetkiin. Koulutuksessa opitaan myös tunnistamaan ja tavoittamaan asiakkaan tunne- ja tarvetiloja sekä sujuvoittamaan yhteistyötä emotionaalista turvaa vahvistavilla menetelmillä.

Torstai 30.9.2021 klo 13–16

OSIO 1: Tunteet ja tarpeet – löydä keinoja yhteyteen
•    Tunteet toimintamme ohjaajina
•    Tunteet ja tarpeet – miten kohdata ne rakentavasti?
•    Oivalla myötätuntoisen uteliaisuuden voima


Torstai 21.10.2021 klo 13–16

OSIO 2: Stressi, uhka ja turva tunteiden näkökulmasta
•    Neuroseptio ja turvan ja uhan kokeminen
•    Pitkittyneen stressin vaikutukset tunne-elämään
•    Tunnetaitavan kohtaamisen ydinkolmio – vahvista näitä itsessäsi

Torstai 11.11.2021 klo 13–16

OSIO 3: Vireystilat ja kanssasäätely

•    Vireystilat ja yhteyden palauttaminen
•    Sietoikkunaan palaaminen ja siirtymävaiheen merkitys
•    Kehollinen kanssasäätely – opi kuulemaan asiakastasi uudella tavalla

Koulutuksen laajuus on 3 opintopistettä. Prosessiluonteisessa opiskelussa yhdistyy kolme vuorovaikutteista Zoom-koulutusiltapäivää (yhteensä 12 tuntia), omaan työhön integroituvat havainnointitehtävät ja vapaaehtoinen perehtyminen oppimista tukevaan materiaaliin.

Osaamisen arviointi

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.
Osaaminen osoitetaan havainnointitehtävien itsearvioinnilla verkko-oppimisympäristössä.

Mikäli opiskelija haluaa, hyväksytysti suoritettu koulutus voidaan viedä näkyviin kansalliseen opintosuoritusten ja opiskeluoikeuksien rekisteriin eli KOSKI-tietovarantoon. Opiskelija näkee omat opintosuoritukset Opintopolku.fi-palvelusta.

Arviointikriteerit

Hyväksytyn osaamisen kriteerit ovat, että opiskelija on verkko-oppimisympäristössä osoittanut:

  • tunnistavansa itsessään ja asiakkaassa stressin merkkejä ja on ilmaissut muutaman eri tavan, miten hän on huomioinut niitä vuorovaikutuksessa
  • osaavansa tunnistaa oman ja asiakkaan reagoimisen taustalta muutamia tarpeita
  • käyttäneensä myötätuntoisen uteliaisuuden keinoja kohtaamistilanteessa
  • ottaneensa joitain tunnetaitavan kohtaamisen kulmakiviä aktiiviseen käyttöön asiakkaidensa kanssa

Inkeri Meriluoto

Inkeri on Tunne & Taidan yksi pääkouluttajista ja psykofyysinen vuorovaikutusohjaaja, VTM. Kouluttajana Inkeri on lempeän jämäkkä, avoin ja myötätuntoinen. Inkeri osaa avata käsiteltävät asiat arkisten esimerkkien kautta ja selkeyttää vaikeatkin kokonaisuudet helposti ymmärrettäviksi.

Mari Holmberg

Mari on yksi Tunne & Taidan pääkouluttajista ja asiantuntijakouluttaja terveydehuollon koulutuksissamme. Hän tuo mukanaan ainutlaatuisen osaamisensa ja kokemuksensa lasten ja perheiden kohtaamisesta hyvin haastavissa tilanteissa. Mari on myös Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO) ja Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja (LTTO).

 

Inkeri Meriluoto ja Mari Holmberg

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

Koulutus järjestetään Mikkelin kesäyliopiston, Etelä-Karjalan kesäyliopiston, Jyväskylän kesäyliopiston ja Snellman-kesäyliopiston yhteistyönä.

290 € Hinta sisältää opetuksen, materiaalin koulutuspäiville, työhön integroitavat havainnointitehtävät, osaamisen arvioinnin ja koulutustodistuksen.

26.09.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 16.9.2021 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 16.9.2021 jälkeen perimme koulutuksen koko hinnan.