Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut 15 op

Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia, avoin

25.10.2021 00:00 - 31.07.2022 00:00

Opinnot etenevät viikkotasolla, alkaen syksyllä viikolla 43.

Tuutortapaamisia on 3-4 kertaa/opintojakso sekä sen lisäksi myös tuutorohjausta tapaamisten välillä. Jaksoista yksi toteutetaan syksyllä ja loput kaksi kevätlukukaudella (vko 2 ja vko 17). Tarkemmat aikataulut julkaistaan viimeistään kesäkuun aikana.

Tämä 15 op:n kokonaisuus tarjoaa sekä akateemista tutkimustietoa että käytännön työvälineitä ohjaustyösi tueksi, työskenteletpä osaamisen ja henkilöstön kehittämistehtävissä tai uraohjaajana koulussa, järjestössä tai vaikka yrityksessä.

Millainen on tulevaisuuden työelämä? Miten ohjata erilaisia ammatillista ohjausta tarvitsevia henkilöitä tekemään itselle mielekkäitä ja kestäviä valintoja? Kuinka toiminnallisia menetelmiä voi käyttää osana ohjaustyötä ja opetusta? Tulevaisuusohjaus tarjoaa konkreettisia välineitä ohjaustyöhön ja innostaa tulevaisuusohjauksen kehittämiseen omassa työympäristössä.

Opintokokonaisuus koostuu kolmesta 5op:n jaksosta, jotka suoritettuaan
- kykenet hahmottamaan yhteiskunnallisia muutosvoimia ja työelämän muutosta
- tunnet tulevaisuudentutkimuksen perusteet ja tulevaisuusohjauksen teoreettisen taustan
- osaat integroida tulevaisuusohjauksen menetelmiä omaan ohjaukseensa tai rakentaa ohjausosaamistaan tulevaisuusohjauksen pohjalta

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa ohjausosaamista, joka tukee tulevaisuusvalmiuksien, kuten
- vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen,
- systeemiymmärryksen,
- laajemman aikaperspektiivin sekä
- ei-lineaarisen ajattelun kehittymistä.

Opintoihin sisältyy verkkovälitteisiä asiantuntijaluentoja, luentotallenteita, tuutortapaamisia ja opintomateriaaleja (Moodle ja Zoom). Lisäksi opintoihin sisältyy itsenäistä opiskelua ja pienryhmätyöskentelyä sekä lähiopetuspäivää korvaava suoritus jokaisella opintojaksolla. Opintojen opettajina toimivat Johanna Ollila ja Sari Miettinen Tulevaisuudentutkimuskeskuksesta.