Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut 15 op (TY)

Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut

25.10.2021 00:00 - 31.07.2022 00:00

Opinnot etenevät viikkotasolla, alkaen syksyllä viikolla 43.

Tuutortapaamisia on 3-4 kertaa/opintojakso sekä sen lisäksi myös tuutorohjausta tapaamisten välillä. Jaksoista yksi toteutetaan syksyllä ja loput kaksi kevätlukukaudella (vko 2 ja vko 17). Tarkemmat aikataulut julkaistaan viimeistään kesäkuun aikana.

Tämä 15 op:n kokonaisuus tarjoaa sekä akateemista tutkimustietoa että käytännön työvälineitä ohjaustyösi tueksi, työskenteletpä osaamisen ja henkilöstön kehittämistehtävissä tai uraohjaajana koulussa, järjestössä tai vaikka yrityksessä.

Millainen on tulevaisuuden työelämä? Miten ohjata erilaisia ammatillista ohjausta tarvitsevia henkilöitä tekemään itselle mielekkäitä ja kestäviä valintoja? Kuinka toiminnallisia menetelmiä voi käyttää osana ohjaustyötä ja opetusta? Tulevaisuusohjaus tarjoaa konkreettisia välineitä ohjaustyöhön ja innostaa tulevaisuusohjauksen kehittämiseen omassa työympäristössä.

Opintokokonaisuus koostuu kolmesta 5 op:n jaksosta. Jaksot ovat:

Tulevaisuusohjaus, FUTS3505, 5 op

Tulevaisuusohjauksen menetelmät käytännössä, FUTS3506-3009, 5 op

Henkilökohtaiset tulevaisuuspolut, FUTS3507-3009, 5 op

Opintojaksot suoritettuasi,
- kykenet hahmottamaan yhteiskunnallisia muutosvoimia ja työelämän muutosta
- tunnet tulevaisuudentutkimuksen perusteet ja tulevaisuusohjauksen teoreettisen taustan
- osaat integroida tulevaisuusohjauksen menetelmiä omaan ohjaukseensa tai rakentaa ohjausosaamistaan tulevaisuusohjauksen pohjalta

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa ohjausosaamista, joka tukee tulevaisuusvalmiuksien, kuten
- vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen,
- systeemiymmärryksen,
- laajemman aikaperspektiivin sekä
- ei-lineaarisen ajattelun kehittymistä.

Opintoihin sisältyy verkkovälitteisiä asiantuntijaluentoja, luentotallenteita, tuutortapaamisia ja opintomateriaaleja (Moodle ja Zoom). Lisäksi opintoihin sisältyy itsenäistä opiskelua ja pienryhmätyöskentelyä sekä lähiopetuspäivää korvaava suoritus jokaisella opintojaksolla. Opintojen opettajina toimivat Johanna Ollila ja Sari Miettinen Tulevaisuudentutkimuskeskuksesta. 

Mikkelin kesäyliopiston tutor FM Tiina Ovaskainen.

350 € (sis. Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).

24.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14.10.2021 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 14.10.2021 jälkeen perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).