Tukioppilaiden peruskoulutus 25.-26.9.2020

Lapset ja nuoret

25.09.2020 09:30 - 26.09.2020 15:00

pe-la 25.–26.9.2020

koulutusta perjantaina klo 9.30–15.00 ja lauantaina klo 9.30–15.00

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

Tukioppilaana toimimisesta kiinnostuneet oppilaat. Tukioppilaiden tulee olla vähintään kahdeksasluokkalaisia.

Tukioppilastoiminnan peruskoulutuksessa käsitellään toiminnan perusteita ja tavoitteita sekä tukioppilaan tehtäviä. Koulutuksessa käydään läpi ryhmädynamiikkaa, ryhmänohjaamista ja erilaisia toimintamuotoja, kuten kiusaamisen ehkäisyä ja somen mahdollisuuksia.

Tukioppilaiden peruskoulutukseen sisältyy pieni ennakkotehtävä, joka käsitellään ensimmäisenä koulutuspäivänä.
 

Tukioppilaana toimiminen

  • Nykyinen tukioppilastoiminta ja toimintamuodot
  • Tukioppilastoiminnan yleiset tavoitteet
  • Tukioppilastoiminnan perusteet ja mandaatti
  • Oman koulun tavoitteet tukioppilastoiminnalle

Ryhmäytymisen merkitys tukioppilastoiminnassa             

  • ukioppilastoiminta osana koulun hyvää yhteishenkeä   ja positiivista ilmapiiriä
  • Tullaan tutuiksi – ryhmänohjaamisen, tavoitteellisen ryhmäytymisen ja ryhmädynamiikan ymmärtäminen
  • Koulun luovan ja myönteisen vuorovaikutuskulttuurin merkitys esim. yksinäisten oppilaiden ja kummiluokan tukemisessa

Kummiluokkatunti

  • Oppituntimalleja ja harjoittelua

Nettikiusaamiseen puuttumine

  • somekiusaaminen ja somesäännöt

Osallistavaa käytännön ohjausharjoittelua ja palautetta           

Molempina päivinä 45 minuutin lounastauko ja tarvittaessa pienempiä taukoja.

Tukioppilaskouluttaja/Nuorisotoiminnan koordinaattori Tiitu Lahtinen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry.

Lisätietoja koulutuksesta antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi.

Tukioppilaiden peruskoulutuksiin otetaan 30 oppilasta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Suunnittelu
Mikkelin kesäyliopisto yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin kanssa.

Osallistumismaksu on 45 €, joka sisältää opetuksen ja opetusmateriaalin.

08.09.2020 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuminen perutaan 8.9.2020 jälkeen ilman hyväksyttävää syytä, perimme 50 % kurssimaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko kurssimaksun.