Voimavarakeskeinen traumatyöskentely resilienssin tukena (8 op)

Sosiaali ja terveys

29.05.2024 09:00 - 08.11.2024 16:00

Koulutuspäivät:

 • keskiviikko ja torstai 29.-30.5.2024
 • maanantai 26.8.2024
 • maanantai 23.9.2024
 • perjantai 8.11.2024

Lähiopetus järjestetään Mikkelin kesäyliopiston tiloissa. Maanantain 26.8. koulutuspäivän järjestämispaikka ilmoitetaan myöhemmin.

Mikkelin kesäyliopisto, Raatihuoneenkatu 12, 50100 Mikkeli

Voimavarakeskeinen traumatyöskentely painottuu nimensä mukaisesti asiakkaan voimavaroihin ja olemassa oleviin selviytymiskeinoihin ja vahvistaa näin ollen resilienssin kokemusta. Voimavarakeskeinen lähestymistapa traumoihin on vakauttavaa ja pystyvyysuskoa ja toiveikkuutta vahvistavaa. Voimavarakeskeisellä traumatyöskentelyn avulla vahvistetaan turvallisuuden tunnetta vaikeissa elämäntilanteissa.

Koulutuksessa opit hyödyntämään voimavarakeskeisiä työvälineitä asiakastyössä. Koulutuksesta saat myös konkreettisia välineitä oman jaksamisesi ja myötätuntouupumuksen ennaltaehkäisyyn.

Koulutus koostuu viidestä lähiopetuspäivästä ja itsenäisestä työskentelystä. Itsenäinen työskentely sisältää omaan työhön sidottujen menetelmien testaamisesta, erilaisia oppimistehtäviä ja oheiskirjallisuuden lukemista. Voimavarakeskeinen traumatyöskentely resilienssin tukena -koulutuksen laajuus on 8 opintopistettä.

Koulutus on tarkoitettu terveydenhuoltoalan tutkinnon suorittaneille, erityisesti sairaanhoitajille.  

 • Traumateoria polyvagaalisesta viitekehyksestä käsin
 • Traumakokemusten vaikutukset hermostolliseen mekanismiin
 • Vakauttava voimavarakeskeinen työskentely
 • Kehollisen turvallisuuden tunteen merkitys traumatyöskentelyssä; kehopsykoterapeuttinen näkökulma
 • Somaattinen empatia ja myötätuntouupumus; työhyvinvoinnin tukeminen
 • Ratkaisukeskeinen defusing ja debriefing
 • Traumaattisen elämänkokemuksen työstäminen – voimavarakeskeinen ja ratkaisukeskeinen vaiheittainen työskentelytapa
 • Työnohjauksellinen osio

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa:

 • kertoa ja perustella traumateorian keskiset näkökulmat polyvagaalisessa viitekehyksessä  
 • kertoa miten traumakokemukset vaikuttavat yksilöön
 • tiivistää asiakkaalle kehollisen turvallisuuden tunteen merkityksen traumoista toipumisessa
 • soveltaa voimavarakeskeisen traumatyöskentelyn työvälineitä asiakkaan resilienssin tukemisessa ja vahvistamisessa
 • hyödyntää defusing- ja debriefing-menetelmiä
 • jäsentää traumaattisen elämänkokemuksen työstämisen voimavarakeskeisen ja ratkaisukeskeisen työskentelytavan vaiheet

Koulutus sisältää viisi lähiopetuspäivää, jotka sisältävät vuorovaikutteisia teorialuentoja, toiminnallisia ja kokemuksellisia harjoituksia pareittain ja pienryhmissä (5 op). Koulutuspäivien välillä osallistujat soveltavat omaan työhön liittyen koulutuksessa opittuja menetelmiä ja reflektoivat menetelmäkokeiluja kolmen erilaisen välitehtävän avulla (2 op) Koulutukseen sisältyvä luettava kirjallisuus (1 op):

 • Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja (2020). Peter De Jong ja Insoo Kim Berg. Lyhytterapiainstituutti.

Koulutus arvioidaan hyväksytty- / hylätty -asteikolla. Arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Koulutuksen hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista koulutuspäiviin. Koulutuksessa on 100 % läsnäolovelvoite. Arviointia tehdään havainnoimalla ja omaan työhön liittyvien menetelmäharjoittelun reflektioiden ja koulutuksessa tehtyjen erilaisten oppimistehtävien ja harjoitusten kautta.

Hyväksytty osaaminen edellyttää riittävää tietoperustan hallintaa ja sen soveltamista.

 • Opiskelija osaa käyttää voimavarakeskeisen traumatyöskentelyn keskeisiä käsitteitä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti oman työn viitekehyksessä.
 • Opiskelija osaa käyttää voimavarakeskeisiä työvälineitä asiakkaan resilienssin tukemisessa ja vahvistamisessa.
 • Opiskelija osaa soveltaa opittuja tietoja asiakastyössä.
 • Opiskelija osaa hyödyntää palautetietoa oman osaamisensa kehittämisessä.

Opiskelijan hyväksytty-arviointi ja opintosuoritus voidaan viedä Koski-tietovarantoon, mikäli opiskelija antaa siihen suostumuksensa. Koulutuksessa hankittu osaaminen on näin tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmin suoritettavissa opinnoissa tai työelämässä.

Kouluttajana Miia Miskeljin (SH, YAMK), kouluttajapsykoterapeutti (VET), Coach (CCSF), kouluttajatyönohjaaja (STOry)

Koulutuksen johtaja/suunnittelija Anita Hedman, FM kouluttajapsykoterapeutti (VET), coach (ICF, PCC-taso), kouluttajatyönohjaaja (STOry), työyhteisövalmentaja, mindfulness-ohjaaja (CFM, MBSR), HedCo Oy.

Koulutukseen otetaan 16 opiskelijaa. Paikat varataan soveltuville opiskelijoille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

1395 €.

08.05.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 8.5.2024 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, perimme koko koulutusmaksun. Koulutusmaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).