Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 5 op (UEF)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

01.08.2021 00:00 - 31.07.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee vieraan kielen oppimiseen vaikuttavia tekijöitä,
  • tunnistaa eron formaalisen ja funktionaalisen kielenopetuksen välillä,
  • osaa kuvata opetuksen suunnittelun periaatteet,
  • tuntee oppimistulosten arvioinnin periaatteet,
  • osaa hyödyntää kietitaitotasojen kuvauksia opetuksen suunnittelussa,
  • tuntee erilaiset kielitaitokäsitykset.

Vieraan kielen oppimisen perusteet ja edellytykset; vieraan kielen opetusmenetelmät ja opetuksen suunnittelu sekä oppimistulosten arviointi.

1) Etäopetuskurssi: luentoja ja harjoituksia 24 t (läsnäolovelvollisuus), itsenäistä työskentelyä 111 t.

2) Oppimistehtävät: itsenäistä työskentelyä 135 t. Tehtävät saatavilla Moodlessa.

Syyslukukauden osalta luennot ovat etäopetuksena.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

30.09.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 30.9.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).