Toimeentuloturvaoikeus 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Opintojaksolla syvennetään sosiaalioikeudellista osaamista ja perehdytään toimeentuloturvaa koskevaan keskeiseen sääntelyyn ja järjestelmän perusperiaatteisiin. Keskeisenä sisältönä on perustoimeentuloturva ja ansiosidonnainen toimeentuloturva sekä sairausvakuutusjärjestelmä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • on syventänyt sosiaalioikeudellista osaamistaan ja ymmärtää sosiaalipolitiikan ja sosiaalioikeuden tiiviin yhteyden.
  • osaa hahmottaa sosiaalioikeudellisen lainsäädännön sosiaalipolitiikan toteuttamisen välineenä.
  • on perehtynyt keskeisiltä osin toimeentulojärjestelmään ja sen perusperiaatteisiin sekä sitä koskevaan keskeiseen lainsäädäntöön.
  • ymmärtää, miten toimeentuloturvaa koskeva järjestelmä on organisoitu ja tunnistaa eri organisaatiomuotoihin liittyvät oikeudelliset edellytykset sekä rahoituksen pääpiirteet.
  • osaa tunnistaa toimeentuloturvajärjestelmään liittyviä keskeisiä oikeudellisia ongelmakohtia, erityisesti perusoikeuksiin liittyviltä osin.
  • osaa käyttää erilaisia oikeudellisia lähteitä monipuolisesti argumentaationsa tukena ja harjoittelee muotoilemaan johdonmukaisia oikeudellisia ratkaisuja

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja:

  • etiikka
  • kriittinen ajattelu

Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi, joka suoritetaan elearn moodle-alustalla ilmoitettavilla tehtävillä. Kurssilla ei ole kontaktiopetusta. Moodle-alusta on auki noin kolmen kuukauden ajan opetusohjelmassa ilmoitettavana aikana.

Verkkokurssi ajalla 1.10.-31.12.2023.

Hyl - 5

Yliopistonlehtori Pauli Rautiainen.

Oppimateriaalit:

Goebel ym 2021. Muutoksenhaku toimeentuloturvassa - Toimeentuloturva-asioiden käsittely vakuutusoikeuden toimialalla Mattila, Yrjö (toim.) Toimeentuloturva. 2017.

Säädökset:
Kansaneläkelaki (568/2007).
Työntekijän eläkelaki (395/2006).
Työttömyysturvalaki (1290/2002).
Sairausvakuutuslaki (1224/2004).
Laki toimeentulotuesta (1412/1997).

Oppimateriaalia voidaan täydentää Moodlessa ilmoitettavalla aineistolla.

Opintojakson hinta on 100 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

31.10.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).