Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

04.09.2023 00:00 - 31.05.2024 00:00

Verkkotenttipäivät: Syksy 2023: ke 27.9. klo 14-20, ke 25.10. klo 14-20, ke 29.11. klo 14-20. Kevään päivät ilmoitetaan myöhemmin.

Kurssilla käydään läpi mittaamisen, otannan, tilastollisen kuvailun, kahden muuttujan välisen riippuvuuden toteamisen sekä tilastollisen päättelyn perusteet menetelmien käyttäjän näkökulmasta. Opetuksen pääpaino on peruskäsitteiden ja -operaatioiden ymmärtämisessä ja soveltamisessa ilman tilastomatemaattisten kaavojen johtamista ja laskuesimerkkejä. Kurssilla esitellään tutkimusesimerkkejä SPSS:ää hyväksi käyttäen.

Opiskelija
• tuntee tilastollisten menetelmien lähtökohdat ja menetelmien käyttötarkoituksen yhteiskunta- ja kauppatieteiden alojen tutkimuksessa
• osaa soveltaa perusmenetelmiä ja käyttää SPSS-ohjelmaa yksinkertaisten analyysien tekemiseen

Verkkotentti. Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Timo Tammi

Oppimateriaali:
Nummenmaa, L., Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Tammi 2007, luvut 1 - 6, 9 - 12 ja 15 – 17 ja verkkokurssilla mainittu muu oheismateriaali.

Opintojakson hinta on 75 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 27 €.

18.04.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 18.4.2024 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).