Tietosuojavastaavan peruskoulutus (2 op)

Markkinointi, talous ja yrittäjyys

13.08.2019 15:00 - 27.08.2019 17:00

Koulutus toteutetaan verkossa.
tiistaisin 13.8., 20.8. ja 27.8.2019 klo 15.30-17.00
(3 * 1,5 h)

Toteutus verkkokoulutuksena eli tarvitset tietokoneen,  tabletin tai älypuhelimen, jossa on nettiyhteys, kaiuttimet tai kuulokkeet. Erillisiä ohjelma-asetuksia ei tarvita, eikä tekniikka  edellytä aiempaa osaamista. Verkkoluennot tallennetaan, joten osallistujat voivat katsoa ja kuunnella ne myös jälkikäteen.

Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot.

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

Keväällä 2018 voimaan tulleen GDPR-lainsäädännön seurauksena kaikissa työyhteisöissä tuli kiinnittää aiempaa enemmän tietosuojakysymyksiin ja tietoturvaan. Säädöksissä asetettiin myös kriteerit organisaation tietosuojavastaavan nimeämiseksi.

Mitä nimetyn tietosuojavastaavan tehtäviin kuuluu ja miten tehtävä hoidetaan? Tässä koulutuksessa organisaation tietosuojavastaavat saavat tarvittavat tiedot tehtävänsä hoitamiseksi ja luovat kehittämistehtävän muodossa oman tehtäväkuvauksensa.

Koulutus on tarkoitettu organisaation tietosuojavastaavaksi nimetyille tai ko. tehtävästä kiinnostuneille. Koulutus soveltuu myös työyhteisön tietohallinnosta vastaaville.

1. Tietosuojavastaavan tehtävä ja henkilötietojen käsittelyn perusteita
Tietosuojavastaavan tehtävät, vastuut ja rooli työpaikalla
Henkilötietojen käsittelyn selosteen ja informoinnin laatiminen
Henkilötietojen käsittelyn tarpeet ja tarkoitukset - mitä on mahdollista tehdä, mitä ei?
Tietosuojaan liittyvät ohjeistukset

2. Työelämän tietosuoja ja tietosuojavastaavan työkalupakki
Työelämän tietosuoja työnantajan ja työntekijän näkökulmista
Osoitusvelvollisuus ja dokumentointi
Henkilötietojen käsittelijät ja sopimukset
Riskiarvioinnin teko eri tilanteissa
GDPR:n mukaiset työkalut: tasapainotesti ja vaikutustenarviointi

3. Tietoturva ja tietoturvaloukkaukset
Tietoturva ja riskienhallinta osana tietosuojavastaavan työtä
Sähköinen viestintä, viestintäsalaisuus ja GDPR:n vaatimukset
Tietotyövälineiden turvallinen käyttö: laitteet, ohjelmistot ja sovellukset
Toiminta tietoturvaloukkauksen sattuessa, ilmoitusvelvollisuus

Lisäksi tehdään omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä koulutuksen aikana.

Verkkokoulutukseen osallistuminen ja sen pohjalta oman kehittämistehtävän tuottaminen Purot.net -verkkokoulutusympäristössä. Hyväksytyn suorituksen laajuus on 2 op.

KM Harto Pönkä on ohjelmistoalan yrittäjä, tietokirjailija sekä sosiaalisen median ja koulutusteknologian tunnettu asiantuntija. Kouluttajana Pönkä on toiminut vuodesta 2008 lähtien.

EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyviä koulutuksia Harto on pitänyt yrityksille, kunnille, oppilaitoksille ja järjestöille sekä konsultoinut GDPR:n käytännön soveltamiseen liittyvissä asioissa. Pönkä on julkaissut kirjat Sosiaalisen median käsikirja (2014) ja Open somekirja (2017, Docendo) sekä lukuisia artikkeleita ja kirjankappaleita. Pönkä on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, jonka näkemyksiä myös korkeakoulut, yritykset sekä media arvostavat.

Lisätietoja koulutuksesta antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä puh. 015 210 300 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

Mikkelin kesäyliopisto yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.

250 €.

12.08.2019 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuminen perutaan 5.8.2019 jälkeen ilman hyväksyttävää syytä, perimme 50 % kurssimaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko kurssimaksun.