Tietosuojavastaavan jatkokoulutus (2 op) -verkkokoulutus

Markkinointi, talous ja yrittäjyys

14.05.2024 15:30 - 28.05.2024 17:00

Koulutus järjestetään verkossa tiistaisin 14.5., 21.5. ja 28.5.2024 kello 15.30 - 17.00.

Verkko

Tietosuojavastaavan jatkokoulutus on suunnattu tietosuojavastaaville, jotka haluavat syventää tehtävään liittyvää osaamistaan. Oletuksena on, että EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) perusvaatimukset ovat jo tuttuja osallistujille. Koulutus keskittyy mm. tietosuojan vuosittaiseen tietotilinpäätökseen, tietoturvauhkien torjuntaan, pilvipalvelujen tietosuojaan, henkilötietojen käsittelijöihin sekä vaikutustenarvioinnin tekoon.

Koulutus on täydentävä jatko-osa tietosuojavastaavien peruskoulutukselle, mutta ei vaadi sen suorittamista etukäteen. Koulutuksen aiheet pohjautuvat tietosuojavastaavien peruskoulutuksen suorittaneille tehtyyn kyselyyn syksyllä 2022.

Organisaation tietosuojavastaavaksi nimetyille tai ko. tehtävästä kiinnostuneille. Koulutus soveltuu myös työyhteisön tietohallinnosta vastaaville.

Tietosuojan vuosikello, tietotilinpäätös ja tietoturvauhkiin reagointi

 • Tietosuojan vuosikello
 • Tietotilinpäätös
 • Ajankohtaisia tietoturvauhkia, mm. huijaukset ja tietojenkalastelu
 • Tietosuojan poikkeamat ja tietosuojarikkomuksiin reagointi

Tietosuoja pilvipalveluissa ja henkilötietojen käsittelijät

 • Tietosuojan huomiointi pilvipalveluissa, mm. Googlen ja Microsoftin palvelut
 • Pilvipalvelujen ehdot ja käsittelysopimukset
 • Käsittelijöiden ja alakäsittelijöiden kartoitus
 • Rekisterinpitäjän ohjeet henkilötietojen käsittelijöille

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (DIAP)

 • Milloin tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi on tehtävä?
 • Vaikutustenarvioinnin teko
 • Tietosuojavaltuutetun toimiston työkalu vaikutustenarviointiin
 • Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle, mallisopimuslausekkeet ja täydentävät suojatoimet

Etäkoulutuksiin osallistuminen ja joko a) tietotilinpäätöksen tai b) jonkin pilvipalvelun tietosuoja-arvioinnin teko itsenäisesti / kurssin oppimisalustalla. Hyväksytyn suorituksen laajuus on 2 op.

Harto Pönkä (KM) on ohjelmistoalan yrittäjä, tietokirjailija sekä sosiaalisen median ja koulutusteknologian tunnettu asiantuntija. Kouluttajana Pönkä on toiminut vuodesta 2008 lähtien. Hän on perehtynyt henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan mm. seuraavista näkökulmista:

 • GDPR:n vaatimukset henkilötietojen käsittelylle yrityksissä ja muissa organisaatioissa (mm. asiakasrekisterit, markkinointi ja viestintä)
 • Tietosuoja tietojärjestelmissä, verkkopalveluissa ja sosiaalisen median palveluissa
 • Tietosuojan ja salassapidon huomiointi mm. opetuksessa, varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä.
 •  Henkilökohtainen tietosuoja ja tietoturva netissä ja somessa

EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyviä koulutuksia Harto on pitänyt yrityksille, kunnille, oppilaitoksille ja järjestöille sekä konsultoinut GDPR:n käytännön soveltamiseen liittyvissä asioissa. Pönkä on julkaissut kirjat Sosiaalisen median käsikirja (2014) ja Open somekirja (2017, Docendo) sekä lukuisia artikkeleita ja kirjankappaleita. Pönkä on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, jonka näkemyksiä myös korkeakoulut, yritykset sekä media arvostavat.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

Koulutus toteutuu, ilmoittautumisaikaa jatkettu 19.5. saakka!

Koulutus järjestetään yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.

350 €

19.05.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 5.5.2024 saakka. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai sitä ei tehdä lainkaan, perimme koko koulutusmaksun. Koulutusmaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).