Tietojenkäsittelytiede, perusopintoja 23 op (TY)

Tietojenkäsittelytiede, perusopintoja

01.09.2021 00:00 - 30.04.2022 00:00

Jakso toteutetaan syksy 2021- kevät 2022.

Opintojaksot ja alustavat aikataulut jaksoille:

Opintojen aloitusinfo kaikille opintoihin ilmoittautuneille 26.8. klo 17-18 (verkkovälitteinen).

Opinnot ovat aikataulutettuja opintoja, ja tehtävät ovat viikkotasolla suoritettavia. Ensimmäinen kurssi julkaistaan heti syyskuun alussa (Tietojenkäsittelyn perusteet I 5 op). Kurssin suorittamiseen on aikaa aina n. 9 viikkoa, joten opinnot (kurssit) etenevät ylläolevassa järjestyksessä.

Kursseihin liittyy etäluentoja (maanantaisin klo 16-18), jotka myös tallennetaan. Kun kurssi avautuu, julkaistaan luentojen (maanantai) jälkeen aina sen viikon materiaalit ja tehtävät ViLLEssä. Tehtävät ovat avoinna aina seuraavan viikon sunnuntaihin saakka. Tutoriaaleja järjestetään joka viikko – joka toinen viikko (torstai) on Turun yliopiston järjestämät tutoriaalit ja joka toinen viikko Mikkelin kesäyliopiston järjestämät tutoriaalit (päivä tarkentuu elokuun alussa).

Opinnot kokonaisuudessaan järjestetään etäopintoina, ja materiaalit yms. julkaistaan kokonaisuudessaan ViLLE-ympäristössä. Myös tenttiminen tapahtuu ViLLE-oppimisympäristössä (lukuun ottamatta Olio-ohjelmoinnin perusteet -jaksoa, joka tentitään Mikkelin kesäyliopistossa).

Opinnot on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tietojenkäsittelystä ja erityisesti ohjelmoinnista - teorian ja käytännön näkökulmasta. Opiskelu on itsenäistä pitkälti verkossa tapahtuvaa opiskelua, jota tuetaan monin ohjauksellisin keinoin läpi opintojen. Opinnot soveltuvat sinulle, jos sinulla on ongelmanratkaisukykyä ja pitkäjänteisyyttä ja olet kiinnostunut myös asioiden tieteellisistä perusteista. Erityisiä pohjakoulutusvaatimuksia ei ole.

Opintojen jälkeen opiskelija tuntee tietojenkäsittelyn eri osa-alueet, tieteenalan keskeiset asiat ja käsitteet, ymmärtää algoritmisen ongelmanratkaisun sekä siihen liittyvät käsitteet.

Opinnot perehdyttävät myös olio-ohjelmoinnin periaatteisiin, Java-kieleen, tietokoneen toimintaperiaatteisiin lähtien loogisten piirien tasolta sekä auttavat tuntemaan joitakin ns. tekoälyyn liittyviä keskeisiä strategioita.

Ohjelmoinnin osuus opinnoissa on laaja. Pitkäntähtäyksen tavoitteena on antaa sellaiset perusvalmiudet, joilla uuden oppiminen onnistuu helposti nopeasti kehittyvällä tietotekniikan alalla.

Opiskelu on itsenäistä pitkälti verkossa tapahtuvaa opiskelua, ja sitä tuetaan monin ohjauksellisin keinoin:

  • oppimateriaalit ovat verkossa
  • opiskelua tuetaan tutoriaaleilla ja ryhmäkokoontumisilla, jotka pidetään iltaisin Mikkelin kesäyliopistossa (syksyllä etäosallistumismahdollisuus verkon kautta)
  • opintoihin sisältyy luento-opetusta (Turun yliopistossa), ja nämä luennot tallennetaan itsenäistä opiskelua varten
  • tehtäviä tehdään pääasiassa ViLLE-ympäristössä, joka on opiskelussa hyvin keskeisessä asemassa
  • tenttiminen tapahtuu verkossa lukuun ottamatta Olio-ohjelmoinnin perusteet-jaksoa, joka tentitään valvotusti Mikkelin kesäyliopistossa. Jokaiseen kurssiin kuuluu kolme tenttimahdollisuutta.

Mikkelin kesäyliopiston tutor FM Jukka Lehtoranta. 

Huom! Ilmoittautumisaikaa jatkettu 3.9.2021 saakka.

375 €

03.09.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 3.9.2021 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 3.9.2021 jälkeen perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).