Tietojenkäsittelytiede, perusopintoja 23 op (TY)

Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia, avoin

01.09.2021 00:00 - 30.04.2022 00:00

Jakso toteutetaan syksy 2021- kevät 2022.

Opintojaksot ja alustavat aikataulut jaksoille:

 • Tietojenkäsittelyn perusteet I 5 op: syys-lokakuu 2021
 • Ohjelmoinnin perusteet 5 op: marras-joulukuu 2021
 • Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssin harjoitustyö 1 op: marras-joulukuu 2021
 • Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op: tammi-maaliskuu 2022
 • Olio-ohjelmoinnin perusteiden harjoitustyö 2 op: tammi-maaliskuu 2022
 • Tietojenkäsittelyn perusteet II 5 op: maalis-huhtikuu 2022

Opinnot on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tietojenkäsittelystä ja erityisesti ohjelmoinnista - teorian ja käytännön näkökulmasta. Opiskelu on itsenäistä pitkälti verkossa tapahtuvaa opiskelua, jota tuetaan monin ohjauksellisin keinoin läpi opintojen. Opinnot soveltuvat sinulle, jos sinulla on ongelmanratkaisukykyä ja pitkäjänteisyyttä ja olet kiinnostunut myös asioiden tieteellisistä perusteista. Erityisiä pohjakoulutusvaatimuksia ei ole.

Opintojen jälkeen opiskelija tuntee tietojenkäsittelyn eri osa-alueet, tieteenalan keskeiset asiat ja käsitteet, ymmärtää algoritmisen ongelmanratkaisun sekä siihen liittyvät käsitteet.

Opinnot perehdyttävät myös olio-ohjelmoinnin periaatteisiin, Java-kieleen, tietokoneen toimintaperiaatteisiin lähtien loogisten piirien tasolta sekä auttavat tuntemaan joitakin ns. tekoälyyn liittyviä keskeisiä strategioita.

Ohjelmoinnin osuus opinnoissa on laaja. Pitkäntähtäyksen tavoitteena on antaa sellaiset perusvalmiudet, joilla uuden oppiminen onnistuu helposti nopeasti kehittyvällä tietotekniikan alalla.

Opiskelu on itsenäistä pitkälti verkossa tapahtuvaa opiskelua, ja sitä tuetaan monin ohjauksellisin keinoin:

 • oppimateriaalit ovat verkossa
 • opiskelua tuetaan tutoriaaleilla ja ryhmäkokoontumisilla, jotka pidetään iltaisin Mikkelin kesäyliopistossa (syksyllä etäosallistumismahdollisuus verkon kautta)
 • opintoihin sisältyy luento-opetusta (Turun yliopistossa), ja nämä luennot tallennetaan itsenäistä opiskelua varten
 • tehtäviä tehdään pääasiassa ViLLE-ympäristössä, joka on opiskelussa hyvin keskeisessä asemassa
 • tenttiminen tapahtuu verkossa lukuun ottamatta Olio-ohjelmoinnin perusteet-jaksoa, joka tentitään valvotusti Mikkelin kesäyliopistossa. Jokaiseen kurssiin kuuluu kolme tenttimahdollisuutta

Vahvistetaan myöhemmin.