Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus 1: Tieteellinen tutkimus tutuksi 2 op (UEF)

01.08.2024 00:00 - 30.07.2025 00:00

Opintojaksolla tutustutaan tieteellisen tutkimuksen perusteisiin sekä tutkimustyön menetelmällisiin ja eettisiin lähtökohtiin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa määritellä ja kuvata tieteellisen tutkimuksen keskeiset periaatteet ja käsitteet
  • tuntee yleisimmät tutkimusmenetelmät
  • tuntee tutkimuksen teon vaiheet ja sen luotettavuuden kysymykset
  • tunnistaa tutkimuksen tekemisen eettiset ulottuvuudet tutkimusprosessin eri vaiheissa

Itsenäiset oppimistehtävät. Verkko-opinnot.

60 €

03.11.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).